لیست قیمت یخچال، لباسشویی و ظرفشویی 2023 - 2022

لیست قیمت یخچال بر اساس نوع

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی X22 81,500,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی L267 65,520,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی X287 81,930,000 تومان
4 یخچال فریزر سامسونگ RF71 76,030,000 تومان
5 یخچال فریزر سامسونگ RH65 86,020,000 تومان
6 یخچال فریزر سامسونگ RS64 59,240,000 تومان
7 یخچال فریزر ال جی X257 84,890,000 تومان
8 یخچال فریزر ال جی GC-J257CAEC 64,940,000 تومان
9 یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS 66,080,000 تومان
10 یخچال فریزر ال جی GC-J247JABV 60,390,000 تومان
11 یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL 66,650,000 تومان
12 یخچال فریزر ال جی GMJ844PZKV 82,090,000 تومان
13 یخچال ساید بای ساید ال جی Q22 56,040,000 تومان
14 یخچال سامسونگ RS53 55,270,000 تومان
15 یخچال ساید هیتاچی R-M700GPUQ2 77,490,000 تومان
16 یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB 128,780,000 تومان
17 یخچال ساید بای ساید ال جی X337 92,880,000 تومان
18 یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV 66,080,000 تومان
19 یخچال ساید بای ساید ال جی X29 70,600,000 تومان
20 یخچال فریزر ال جی X267 83,190,000 تومان
21 یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB 83,750,000 تومان
22 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51 63,800,000 تومان
23 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH77 167,330,000 تومان
24 یخچال ساید بای ساید ال جی مدل X257 70,600,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی F411 و B414 61,510,000 تومان
2 یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 57,540,000 تومان
3 یخچال فریزر سامسونگ RR39M7310WW و RZ32M7120WW 57,540,000 تومان
4 یخچال دو قلو سامسونگ RZ32-RR39 61,720,000 تومان
5 یخچال دو قلوی سامسونگ مدل RZ32 و RR39 67,700,000 تومان
6 یخچال دو قلو ال جی B404-F401 62,660,000 تومان
7 یخچال دو قلوی ال جی مدل B514 و F511 60,320,000 تومان
8 یخچال دو قلوی ال جی مدل B414 و F411 55,230,000 تومان
9 یخچال دوقلو بوش KSV36 75,640,000 تومان
10 یخچال فریزر دو قلو بکو RSNE445 – RFNE350 51,160,000 تومان
11 یخچال دو قلو سامسونگ RZ28-RR35 59,780,000 تومان
12 یخچال دو قلو سامسونگ RZ32-RR39 61,720,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RT50 27,330,000 تومان
2 یخچال فریزر سامسونگ RT53 44,440,000 تومان
3 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 38,170,000 تومان
4 یخچال فریزر ال جی F682 37,030,000 تومان
5 یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL 41,160,000 تومان
6 یخچال ال جی 702 54,730,000 تومان
7 یخچال فریزر ال جی 682 31,900,000 تومان
8 یخچال فریزر ال جی B872 44,290,000 تومان
9 یخچال بالا پایین ال جی F802 41,450,000 تومان
10 یخچال بالا پایین ال جی A782 37,590,000 تومان
11 یخچال فریزر سامسونگ RT50K6330WW 27,330,000 تومان
12 یخچال فریزر ال جی M832 39,630,000 تومان
13 یخچال فریزر سامسونگ مدل RT38 32,940,000 تومان
14 یخچال بالا پایین ال جی 705 27,330,000 تومان
15 یخچال بالا پایین ال جی مدل GNM-705HLL 27,330,000 تومان
16 یخچال بالا پایین ال جی مدل GN-A782HLHU 37,590,000 تومان
17 یخچال بالا پایین ال جی مدل GR-F802HMHU 36,080,000 تومان
18 یخچال فریزر سامسونگ مدل RT46 22,720,000 تومان
19 یخچال مینی بار هایسنس RR60 9,180,000 تومان
20 یخچال فریزر بالا پایین ال جی GA-B429 33,940,000 تومان
21 یخچال فریزر هیتاچی R-BG410PUQ6 45,360,000 تومان
22 یخچال فریزر هیتاچی R-V720PUQ1KX 79,200,000 تومان
23 یخچال فریزر بالا ال جی B650 33,940,000 تومان
24 یخچال فریزر هیتاچی R-BG410PUQ6X 35,300,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RF49 38,170,000 تومان
2 یخچال فرنچ ال جی J338 80,760,000 تومان
3 یخچال فریزر هیتاچی R-WB550PUQ2 67,010,000 تومان
4 یخچال فرنچ هیتاچی R-C6200 66,450,000 تومان
5 یخچال فرنچ هیتاچی R-E6800SA 71,110,000 تومان
6 یخچال فرنچ سامسونگ French 6 149,550,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس برند

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی X22 81,500,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی L267 65,520,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی X287 81,930,000 تومان
4 یخچال فریزر ال جی X257 84,890,000 تومان
5 یخچال فریزر ال جی F411 و B414 61,510,000 تومان
6 یخچال فریزر ال جی F682 37,030,000 تومان
7 یخچال فریزر ال جی GC-J257CAEC 64,940,000 تومان
8 یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS 66,080,000 تومان
9 یخچال فریزر ال جی GC-J247JABV 60,390,000 تومان
10 یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL 41,160,000 تومان
11 یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL 66,650,000 تومان
12 یخچال ساید بای ساید ال جی Q22 56,040,000 تومان
13 یخچال فریزر ال جی GMJ844PZKV 82,090,000 تومان
14 یخچال ال جی 702 54,730,000 تومان
15 یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB 128,780,000 تومان
16 یخچال فریزر ال جی B872 44,290,000 تومان
17 یخچال ساید بای ساید ال جی X337 92,880,000 تومان
18 یخچال فریزر ال جی 682 31,900,000 تومان
19 یخچال ساید بای ساید ال جی X29 70,600,000 تومان
20 یخچال دو قلو ال جی B404-F401 62,660,000 تومان
21 یخچال فریزر ال جی X267 83,190,000 تومان
22 یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV 66,080,000 تومان
23 یخچال بالا پایین ال جی A782 37,590,000 تومان
24 یخچال بالا پایین ال جی F802 41,450,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RF48 44,000,000 تومان
2 یخچال فریزر سامسونگ RF71 76,030,000 تومان
3 یخچال فریزر سامسونگ RH65 86,020,000 تومان
4 یخچال فریزر سامسونگ RT50 27,330,000 تومان
5 یخچال فریزر سامسونگ RT53 44,440,000 تومان
6 یخچال فریزر سامسونگ RS64 59,240,000 تومان
7 یخچال فریزر سامسونگ RF49 38,170,000 تومان
8 یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 57,540,000 تومان
9 یخچال فریزر سامسونگ RR39M7310WW و RZ32M7120WW 57,540,000 تومان
10 یخچال دو قلو سامسونگ RZ32-RR39 61,720,000 تومان
11 یخچال سامسونگ RS53 55,270,000 تومان
12 یخچال دو قلوی سامسونگ مدل RZ32 و RR39 67,700,000 تومان
13 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51 63,800,000 تومان
14 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RH77 167,330,000 تومان
15 یخچال فریزر سامسونگ RT50K6330WW 27,330,000 تومان
16 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS65 57,370,000 تومان
17 یخچال فریزر سامسونگ مدل RT38 32,940,000 تومان
18 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS25 118,480,000 تومان
19 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50N3913BC 56,960,000 تومان
20 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS80 73,490,000 تومان
21 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF56 89,150,000 تومان
22 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF48 49,570,000 تومان
23 یخچال فریزر سامسونگ مدل RT46 22,720,000 تومان
24 یخچال فریزر سامسونگ ROMANEE-PT-STS 76,900,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 38,170,000 تومان
2 یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AI204 75,640,000 تومان
3 یخچال ساید بوش KAN60A40NE 76,900,000 تومان
4 یخچال دوقلو بوش KSV36 75,640,000 تومان
5 یخچال ساید هیتاچی R-S700GPUQ2 72,360,000 تومان
6 یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AI20 77,160,000 تومان
7 یخچال ساید بای ساید بوش KAG90AW204 75,640,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال ساید هیتاچی R-M700GPUQ2 77,490,000 تومان
2 یخچال ساید بای ساید دوو FRS2611 45,500,000 تومان
3 یخچال فریزر هیتاچی R-W910 74,070,000 تومان
4 یخچال سایدهیتاچی R-M700GPUQ2 77,490,000 تومان
5 یخچال مینی بار هایسنس RR60 9,180,000 تومان
6 یخچال ساید بای ساید هایسنس RS696 52,190,000 تومان
7 یخچال ساید دوو FRS-2811EAL 52,190,000 تومان
8 یخچال ساید بای ساید هایسنس RS670 59,180,000 تومان
9 یخچال فریزر دو قلو بکو RSNE445 – RFNE350 51,160,000 تومان
10 یخچال فریزر هیتاچی R-BG410PUQ6 45,360,000 تومان
11 یخچال فریزر هیتاچی R-V720PUQ1KX 79,200,000 تومان
12 یخچال فریزر بالا هیتاچی R-VG660 65,520,000 تومان
13 یخچال فریزر هیتاچی R-W660FPUQ3X 63,690,000 تومان
14 یخچال ساید دوو FRN-X22F5CS 48,170,000 تومان
15 یخچال فریزر هیتاچی R-BG410PUQ6X 35,300,000 تومان
16 یخچال فرنچ بکو GNE134751X 70,370,000 تومان
17 یخچال فریزر پایین بکو CN163223DE 43,050,000 تومان
18 یخچال سایدبکو GN168421E 49,540,000 تومان
19 یخچال فرنچ بکو GNE134821E 56,040,000 تومان
20 یخچال فریزر بالا هیتاچی R-VG540PUQ3 64,590,000 تومان
21 یخچال فریزر بالا هیتاچی R-VG470PUQ3 56,390,000 تومان
22 یخچال فریزر هیتاچی R-V470PUQ3K 72,680,000 تومان
23 یخچال فریزر هیتاچی R-V660PUQ3K 74,240,000 تومان
24 یخچال فریزر بالا هیتاچی R-VG660PUQ3 65,640,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس ظرفیت

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RF48 44,000,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی X22 81,500,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی L267 65,520,000 تومان
4 یخچال فریزر ال جی X287 81,930,000 تومان
5 یخچال فریزر سامسونگ RF71 76,030,000 تومان
6 یخچال فریزر سامسونگ RH65 86,020,000 تومان
7 یخچال فریزر سامسونگ RT50 27,330,000 تومان
8 یخچال فریزر سامسونگ RT53 44,440,000 تومان
9 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 38,170,000 تومان
10 یخچال فریزر سامسونگ RF49 38,170,000 تومان
11 یخچال فریزر ال جی F682 37,030,000 تومان
12 یخچال فریزر ال جی GC-J257CAEC 64,940,000 تومان
13 یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS 66,080,000 تومان
14 یخچال فریزر ال جی GC-J247JABV 60,390,000 تومان
15 یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL 41,160,000 تومان
16 یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL 66,650,000 تومان
17 یخچال فریزر ال جی 682 31,900,000 تومان
18 یخچال فریزر ال جی B872 44,290,000 تومان
19 یخچال فریزر ال جی X267 83,190,000 تومان
20 یخچال ساید بای ساید ال جی X29 70,600,000 تومان
21 یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB 83,750,000 تومان
22 یخچال بالا پایین ال جی A782 37,590,000 تومان
23 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51 63,800,000 تومان
24 یخچال بالا پایین ال جی F802 41,450,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RF48 44,000,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی X22 81,500,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی X287 81,930,000 تومان
4 یخچال فریزر سامسونگ RF71 76,030,000 تومان
5 یخچال فریزر سامسونگ RH65 86,020,000 تومان
6 یخچال فریزر سامسونگ RS64 59,240,000 تومان
7 یخچال فریزر ال جی X257 84,890,000 تومان
8 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 38,170,000 تومان
9 یخچال فریزر سامسونگ RF49 38,170,000 تومان
10 یخچال فریزر ال جی F682 37,030,000 تومان
11 یخچال فریزر ال جی GC-J257CAEC 64,940,000 تومان
12 یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS 66,080,000 تومان
13 یخچال فریزر ال جی GC-J247JABV 60,390,000 تومان
14 یخچال فریزر ال جی GMJ844PZKV 82,090,000 تومان
15 یخچال ساید بای ساید ال جی Q22 56,040,000 تومان
16 یخچال ساید بای ساید دوو FRS2611 45,500,000 تومان
17 یخچال ال جی 702 54,730,000 تومان
18 یخچال سامسونگ RS53 55,270,000 تومان
19 یخچال ساید هیتاچی R-M700GPUQ2 77,490,000 تومان
20 یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB 128,780,000 تومان
21 یخچال فریزر ال جی B872 44,290,000 تومان
22 یخچال ساید بای ساید ال جی X337 92,880,000 تومان
23 یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV 66,080,000 تومان
24 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51 63,800,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی F411 و B414 61,510,000 تومان
2 یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 57,540,000 تومان
3 یخچال فریزر سامسونگ RR39M7310WW و RZ32M7120WW 57,540,000 تومان
4 یخچال دو قلو سامسونگ RZ32-RR39 61,720,000 تومان
5 یخچال دو قلوی سامسونگ مدل RZ32 و RR39 67,700,000 تومان
6 یخچال دو قلو ال جی B404-F401 62,660,000 تومان
7 یخچال دو قلوی ال جی مدل B514 و F511 60,320,000 تومان
8 یخچال دو قلوی ال جی مدل B414 و F411 55,230,000 تومان
9 یخچال فریزر دو قلو بکو RSNE445 – RFNE350 51,160,000 تومان
10 یخچال دوقلو بوش KSV36 75,640,000 تومان
11 یخچال دو قلو سامسونگ RZ28-RR35 59,780,000 تومان
12 یخچال دو قلو سامسونگ RZ32-RR39 61,720,000 تومان

لیست قیمت یخچال بر اساس رنگ

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر ال جی X287 81,930,000 تومان
2 یخچال فریزر سامسونگ RF71 76,030,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی X257 84,890,000 تومان
4 یخچال فریزر ال جی F411 و B414 61,510,000 تومان
5 یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ32 57,540,000 تومان
6 یخچال فریزر سامسونگ RR39M7310WW و RZ32M7120WW 57,540,000 تومان
7 یخچال ساید هیتاچی R-M700GPUQ2 77,490,000 تومان
8 یخچال ساید بای ساید دوو FRS2611 45,500,000 تومان
9 یخچال ساید بای ساید ال جی GR-J247SLUV 66,080,000 تومان
10 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS51 63,800,000 تومان
11 یخچال فریزر سامسونگ RT50K6330WW 27,330,000 تومان
12 یخچال ساید بای ساید ال جی J287 67,790,000 تومان
13 یخچال فریزر ال جی مدل GCJ-267PXW 57,790,000 تومان
14 یخچال فریزر ال جی M832 39,630,000 تومان
15 یخچال فریزر سامسونگ مدل RT38 32,940,000 تومان
16 یخچال فریزر سامسونگ مدل RT46 22,720,000 تومان
17 یخچال فریزر دو قلو بکو RSNE445 – RFNE350 51,160,000 تومان
18 یخچال فریزر هیتاچی R-W660FPUQ3X 63,690,000 تومان
19 یخچال فریزر هیتاچی R-BG410PUQ6X 35,300,000 تومان
20 یخچال فریزر پایین بکو CN163223DE 43,050,000 تومان
21 یخچال سایدبکو GN168421E 49,540,000 تومان
22 یخچال فرنچ بکو GNE134821E 56,040,000 تومان
23 یخچال فریزر هیتاچی R-V660PUQ3K 74,240,000 تومان
24 یخچال ساید ال جی GC-J267 63,310,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RF48 44,000,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی X22 81,500,000 تومان
3 یخچال فریزر ال جی L267 65,520,000 تومان
4 یخچال فریزر سامسونگ RH65 86,020,000 تومان
5 یخچال فریزر سامسونگ RT50 27,330,000 تومان
6 یخچال فریزر سامسونگ RT53 44,440,000 تومان
7 یخچال فریزر سامسونگ RS64 59,240,000 تومان
8 یخچال فریزر بوش KDD86AI304 38,170,000 تومان
9 یخچال فریزر سامسونگ RF49 38,170,000 تومان
10 یخچال فریزر ال جی F682 37,030,000 تومان
11 یخچال فریزر ال جی GC-J257CAEC 64,940,000 تومان
12 یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS 66,080,000 تومان
13 یخچال فریزر ال جی GC-J247JABV 60,390,000 تومان
14 یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL 41,160,000 تومان
15 یخچال دو قلو سامسونگ RZ32-RR39 61,720,000 تومان
16 یخچال فریزر ال جی GMJ844PZKV 82,090,000 تومان
17 یخچال ال جی 702 54,730,000 تومان
18 یخچال سامسونگ RS53 55,270,000 تومان
19 یخچال فریزر ال جی GRX-334DPB 128,780,000 تومان
20 یخچال فریزر ال جی B872 44,290,000 تومان
21 یخچال فریزر ال جی 682 31,900,000 تومان
22 یخچال دو قلوی سامسونگ مدل RZ32 و RR39 67,700,000 تومان
23 یخچال دو قلو ال جی B404-F401 62,660,000 تومان
24 یخچال فریزر ال جی X267 83,190,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 یخچال فریزر سامسونگ RF48 44,000,000 تومان
2 یخچال فریزر ال جی X22 81,500,000 تومان
3 یخچال فریزر سامسونگ RT53 44,440,000 تومان
4 یخچال فریزر سامسونگ RS64 59,240,000 تومان
5 یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL 66,650,000 تومان
6 یخچال ساید بای ساید ال جی Q22 56,040,000 تومان
7 یخچال ساید بای ساید ال جی X337 92,880,000 تومان
8 یخچال ساید بای ساید ال جی X29 70,600,000 تومان
9 یخچال فریزر ال جی GCX-267PHB 83,750,000 تومان
10 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS65 57,370,000 تومان
11 یخچال و فریزر ساید بای ساید ال‌جی Q22 56,040,000 تومان
12 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS80 73,490,000 تومان
13 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50N3913BC 56,960,000 تومان
14 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RF48 49,570,000 تومان
15 یخچال ساید بای ساید سامسونگ RS50 56,960,000 تومان
16 یخچال ساید بای ساید ال جی X274 94,020,000 تومان
17 یخچال ساید بای ساید ال جی X39 128,720,000 تومان

لیست قیمت ماشین ظرفشویی

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI01B 24,720,000 تومان
2 ماشین ظرفشویی بوش SMS46NW01B 18,440,000 تومان
3 ماشین ظرفشویی بوش SMS46NB01B 25,910,000 تومان
4 ماشین ظرفشویی ال جی DF425HMS 29,040,000 تومان
5 ماشین ظرفشویی ال جی DFC325HD 36,450,000 تومان
6 ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW20M 26,760,000 تومان
7 ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI20M 25,280,000 تومان
8 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW48M 39,870,000 تومان
9 ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48M 42,610,000 تومان
10 ماشین ظرفشویی ال جی DF425HSS 34,740,000 تومان
11 ماشین ظرفشویی ال جی DF325FPS 34,950,000 تومان
12 ماشین ظرفشویی ال جی DFC532FP 25,620,000 تومان
13 ظرفشویی بوش SMS68MW06E 31,510,000 تومان
14 ظرفشویی بوش SMS68MI04E 29,930,000 تومان
15 ماشین ظرفشویی بوش SMS4HDW52E 24,610,000 تومان
16 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI49E 29,170,000 تومان
17 ظرفشویی بوش SMS45II10Q 26,180,000 تومان
18 ماشین ظرفشویی ال جی DFB512FP 22,430,000 تومان
19 ماشین ظرفشویی ال جی DFB512FW 23,120,000 تومان
20 ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI07E 30,750,000 تومان
21 ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI46M 33,460,000 تومان
22 ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60M5070FS 19,020,000 تومان
23 ماشین ظرفشویی بوش SMS4HBW00D 23,530,000 تومان
24 ماشین ظرفشویی بوش SMS4HBI01D 24,470,000 تومان

لیست قیمت ماشین لباسشویی

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین لباسشویی ال جی FH2J3QDNP0 11,830,000 تومان
2 ماشین لباسشویی ال جی F2J3HS4L 13,690,000 تومان
3 ماشین لباسشویی ال جی F2J3HS2W 16,740,000 تومان
4 ماشین لباسشویی سامسونگ WW70TA046AX 13,300,000 تومان
5 ماشین لباسشویی سامسونگ WW70TA046AE 13,570,000 تومان
6 ماشین لباسشویی ال جی F2M5HS6S 15,490,000 تومان
7 لباسشویی ال جی F2J5QNP7S 19,350,000 تومان
8 لباسشویی هایسنس WFHV7012 29,500,000 تومان
9 ماشین لباسشویی بوش WAB20260GC 23,540,000 تومان
10 ماشین لباسشویی بوش WAK20200GC 20,690,000 تومان
11 لباسشویی بوش 2020 25,410,000 تومان
12 لباسشویی بکو WX742430S 14,510,000 تومان
13 لباسشویی هیتاچی BD-W75TV 25,160,000 تومان
14 لباسشویی هیتاچی BD-W70PV 28,150,000 تومان
15 لباسشویی سامسونگ WF70F5EHW4X 19,510,000 تومان
16 لباسشویی ال جی F10C3 12,710,000 تومان
17 لباسشویی ال جی WM326 20,840,000 تومان
18 لباسشویی دوو DWN1221 15,170,000 تومان
19 لباسشویی بوش WAJ2017SME 17,080,000 تومان
20 لباسشویی بوش WAJ20170ME 17,080,000 تومان
21 ماشین لباسشویی سامسونگ WW70T3010BW 8,510,000 تومان
22 لباسشویی ال جی FH2J3QDNPO 13,690,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین لباسشویی ال جی WV3149WVP 20,880,000 تومان
2 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T3040BS 19,900,000 تومان
3 ماشین لباسشویی ال جی WV4149AVP 21,530,000 تومان
4 ماشین لباسشویی بوش WAW32560ME 30,680,000 تومان
5 لباسشویی بکو 71241 16,600,000 تومان
6 لباسشویی ال جی W961436TT 19,570,000 تومان
7 لباسشویی ال جی J6148 17,870,000 تومان
8 لباسشویی بوش WAW32592 34,970,000 تومان
9 ماشین لباسشویی ال جی FH4G6TDY6 21,060,000 تومان
10 لباسشویی آاگ LWX8C1612W 32,940,000 تومان
11 لباسشویی آاگ LFE7C1412B 36,960,000 تومان
12 لباسشویی آاگ LFB7E8431B 33,880,000 تومان
13 ماشین لباسشویی ال جی F4J5TNP7S 17,580,000 تومان
14 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J54E0BX 19,920,000 تومان
15 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T554DAN1 21,060,000 تومان
16 ماشین لباسشویی ال جی FH4G6TDY2 18,280,000 تومان
17 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K54E0WW 19,920,000 تومان
18 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J5555FW1 17,220,000 تومان
19 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J5555FX1 18,780,000 تومان
20 ماشین لباسشویی سامسونگ WW80K54E0UX 20,490,000 تومان
21 لباسشویی دوو DWD-H1212 16,350,000 تومان
22 لباسشویی سامسونگ WW80J4213KW 18,420,000 تومان
23 ماشین لباسشویی بوش WAT28440 30,720,000 تومان
24 لباسشویی بوش WAT28496 27,360,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین لباسشویی ال جی F4V3VYP6WE 21,500,000 تومان
2 ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAW 22,900,000 تومان
3 ماشین لباسشویی سامسونگ WW90K54E0WW 20,350,000 تومان
4 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG2P 23,910,000 تومان
5 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG0W 22,770,000 تومان
6 ماشین لباسشویی بوش WAW32560GC 31,610,000 تومان
7 ماشین لباسشویی بوش WAV28MX0ME 31,320,000 تومان
8 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL0W 23,220,000 تومان
9 ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL2P 23,340,000 تومان
10 ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T4540AE 18,280,000 تومان
11 لباسشویی بوش WAYH2891 33,940,000 تومان
12 لباسشويی بوش WAW32590 31,630,000 تومان
13 لباسشویی ال جی J6148 17,870,000 تومان
14 ماشین لباسشویی بوش WGA142X0GC 22,200,000 تومان
15 لباسشویی بوش WAW3256XGC 30,210,000 تومان
16 ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAN 23,040,000 تومان
17 ماشین لباسشویی ال جی FH4G6VDYG6 12,460,000 تومان
18 ماشین لباسشویی ال جی WV5149SVP 19,880,000 تومان
19 لباسشویی آاگ LFE7C1412B 36,960,000 تومان
20 ماشین لباسشویی بوش WAW325X0ME 28,730,000 تومان
21 لباسشویی آاگ LFB7E8431B 33,880,000 تومان
22 ماشین لباسشویی ال جی F4J6VYP2S 22,200,000 تومان
23 لباس شویی Indesit XWE 81283X W EX 20,960,000 تومان
24 ماشین لباسشویی سامسونگ WW90K5410UX 21,640,000 تومان

ردیف نام محصول قیمت بررسی و خرید
1 ماشین لباسشویی بوش WAX32MX0GC 35,880,000 تومان
2 ماشین لباسشویی بوش WAX32E90ME 35,880,000 تومان
3 ماشین لباسشویی بوش WAX32MX0 35,880,000 تومان
4 لباسشویی WMY 101444 SLB1 21,220,000 تومان
5 لباسشویی ال جی FH4U1JBSK4 21,370,000 تومان
6 لباسشویی بوش WAX32E90 35,240,000 تومان
7 لباسشویی سامسونگ WD10N645R2X 27,210,000 تومان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لباسشویی سامسونگ WD10N645R2X”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *