کولر گازی 30000 گری اس فور ماتیک

23,000,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • نوع گاز (مبرد): R410
 • اینورتر: ندارد
 • برق ورودی: 220-240V ، 50Hz

کولر گازی گری 30000 Kozey اینورتر دار

37,790,000 تومان
 • اینورتر: دارد
 • گاز خنک کننده: R410a
 • جریان هوای چندگانه: yes

کولر گازی 30000 گری اینورتر لومو

41,630,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • نوع گاز (مبرد): R410A
 • اینورتر: دارد
 • برق ورودی: 220-240V

کولر گازی اینورتر گری 30000

35,970,000 تومان
 • اینورتر: دارد
 • گاز خنک کننده: R410a
 • جریان هوای چندگانه: yes

کولر گازی بکو BNTH

30,930,000 تومان
 • اینورتر: دارد
 • گاز خنک کننده: R22
 • جریان هوای چندگانه: yes

کولر گازی 30000 گری لومو معمولی

41,160,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • نوع گاز (مبرد): R410A
 • اینورتر: ندارد
 • برق ورودی: 220-240V

کولر گازی اجنرال 30000

36,080,000 تومان
 • گاز خنک کننده: R22
 • جریان هوای چندگانه: yes
 • نصب قابل تغییر: yes