نمایش 1–24 از 30 نتیجه

تلویزیون سامسونگ 55QN700B

61,030,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • سیستم عامل: Tizen
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
 • سایز (اینچ): 55

تلویزیون سامسونگ 75QN700B

68,970,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • سیستم عامل: Tizen
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
 • سایز (اینچ): 75

تلویزیون سامسونگ 65QN700B

59,040,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • سیستم عامل: Tizen
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
 • سایز (اینچ): 65

تلویزیون سامسونگ 75QN800B

85,840,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • سیستم عامل: Tizen
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
 • سایز (اینچ): 75

تلویزیون سامسونگ 65QN800B

55,470,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • سیستم عامل: Tizen
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
 • سایز (اینچ): 65

تلویزیون سامسونگ 85QN800B

130,500,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • سیستم عامل: Tizen
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
 • سایز (اینچ): 85

تلویزیون سامسونگ 65QN900B

90,800,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • سیستم عامل: Tizen
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
 • سایز (اینچ): 65

تلویزیون سامسونگ 75QN900B

94,980,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • سیستم عامل: Tizen
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
 • سایز (اینچ): 75

تلویزیون سامسونگ 85QN900B

114,130,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • سیستم عامل: Tizen
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
 • سایز (اینچ): 85

تلویزیون سامسونگ 75Q900TS

85,090,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: QLEDسایز (اینچ): 75

تلویزیون سامسونگ 65Q900TS

82,110,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: QLEDسایز (اینچ): 65

تلویزیون سامسونگ 85Q950TS

124,600,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: QLEDسایز (اینچ): 85

تلویزیون سامسونگ 75Q800T

77,130,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020کیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: QLEDسایز (اینچ):75

تلویزیون سامسونگ 55Q800T

46,610,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020کیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: QLEDسایز (اینچ): 55

تلویزیون سامسونگ 65Q950TS

88,060,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: QLEDسایز (اینچ): 65

تلویزیون سامسونگ 65Q900R

69,120,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2019کیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: QLEDسایز (اینچ): 65

تلویزیون سامسونگ 65QN700A

55,540,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: Neo QLEDسایز (اینچ): 65

تلویزیون سامسونگ 75QN700A

64,780,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: Neo QLEDسایز (اینچ): 75

تلویزیون سامسونگ 55QN700A

57,090,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 8Kنوع صفحه نمایش: Neo QLEDسایز (اینچ): 55

تلویزیون سامسونگ 85Q900RA

99,090,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: QLED
 • سایز (اینچ): 85

تلویزیون سامسونگ 82Q900R

93,070,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2019
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: QLED
 • سایز (اینچ): 82

تلویزیون سامسونگ 75Q900R

90,180,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2019
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: QLED
 • سایز (اینچ): 75

تلویزیون سامسونگ 65Q800T

66,470,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2020
 • کیفیت تصویر: 8K
 • نوع صفحه نمایش: QLED
 • سایز (اینچ): 65