نمایش 1–24 از 32 نتیجه

تلویزیون سامسونگ 50Q65B

23,900,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: QLED
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50Q65A

19,500,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2021
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: QLED
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50AU7002

12,400,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: Crystal
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50BU8589

13,380,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: Crystal
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50LS03B

23,310,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: QLED
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50QN90B

33,240,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: Neo QLED
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50Q80B

24,280,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: QLED
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50BU8500

15,750,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: Crystal
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50BU8100

15,460,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل:  Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش:  Crystal
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50BU8000

14,930,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: Crystal
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50Q60B

19,340,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2022
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: QLED
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50Q80T

20,930,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2020
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: QLED
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50AU8100

14,070,000 تومان
  • کشور مونتاژ : مصر
  • سال عرضه (میلادی): 2021
  • نوع پنل صفحه نمایش: VA
  • کیفیت تصویر : 4K
  • نوع صفحه نمایش : کریستال
  • سایز (اینچ): 50 اینچ
  • سرعت رفرش تصویر (هرتز): 60 هرتز

تلویزیون سامسونگ 50AU9000

17,140,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2021
  • سیستم عامل: Tizen
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: Crystal
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50TU7103

13,280,000 تومان
  • سال عرضه (میلادی): 2020
  • کیفیت تصویر: 4K
  • نوع صفحه نمایش: LED
  • سایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50RU7105

13,180,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2019کیفیت تصویر: 4Kنوع صفحه نمایش: LEDسایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50RU7170

13,280,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2019کیفیت تصویر: 4Kنوع صفحه نمایش: LEDسایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50RU7400

12,890,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2019سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 4Kنوع صفحه نمایش: LEDسایز (اینچ): 43

تلویزیون سامسونگ 50TU7000

12,710,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 4Kنوع صفحه نمایش: Crystalسایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50TU7002

13,090,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 4Kنوع صفحه نمایش: Crystalسایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50AU7500

13,870,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 4Kنوع صفحه نمایش: Crystalسایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50LS03A

20,120,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 4Kنوع صفحه نمایش: OLEDسایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50Q80A

22,290,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 4Kنوع صفحه نمایش: QLEDسایز (اینچ): 50

تلویزیون سامسونگ 50QN90A

30,800,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021سیستم عامل: Tizenکیفیت تصویر: 4Kنوع صفحه نمایش: Neo QLEDسایز (اینچ): 50