نمایش 1–24 از 41 نتیجه

ساندبار ال جی SN4

5,660,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2020
 • قدرت خروجی صدا (وات): 300
 • تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ HW-Q930B

9,790,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 540
 • تعداد کانال صدا: 9.1.4

ساندبار سامسونگ HW-Q990B

9,110,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 656
 • تعداد کانال صدا: 11.1.4

ساندبار سامسونگ HW-Q700B

8,880,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 320
 • تعداد کانال صدا: 3.1.2

ساندبار سامسونگ HW-Q800B

9,560,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 360
 • تعداد کانال صدا: 5.1.2

ساندبار سامسونگ HW-Q600B

7,730,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 360
 • تعداد کانال صدا: 3.1.2

ساندبار سامسونگ HW-B650

7,730,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 430
 • تعداد کانال صدا: 3.1

ساندبار سامسونگ HW-B550

7,500,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 410
 • تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ HW-B450

6,580,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 300
 • تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سونی HT-X8500

9,810,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2019
 • قدرت خروجی صدا (وات): 200
 • تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سونی HT-S100F

5,140,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2018
 • قدرت خروجی صدا (وات): 120
 • تعداد کانال صدا: 2

ساندبار ال جی SL4Y

5,490,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2019
 • قدرت خروجی صدا (وات): 300
 • تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سونی HT-RT3

7,430,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2016قدرت خروجی صدا (وات): 600تعداد کانال صدا: 5.1

ساندبار ال جی HS9

5,090,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2015قدرت خروجی صدا (وات): 700تعداد کانال صدا: 7.1

ساندبار سونی HT-S350

5,210,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2019قدرت خروجی صدا (وات): 320تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار ال جی SJ2

2,940,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2017قدرت خروجی صدا (وات): 160تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار فیلیپس TAB5305

4,200,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020قدرت خروجی صدا (وات): 70تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار ال جی SJ3

3,970,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2017قدرت خروجی صدا (وات): 300تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار فیلیپس TAB5105

2,120,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020قدرت خروجی صدا (وات): 30تعداد کانال صدا: 2

ساندبار فیلیپس TAPB405

7,490,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020قدرت خروجی صدا (وات): 120تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار فیلیپس TAB7305

7,370,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020قدرت خروجی صدا (وات): 300تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ HW-Q700A

13,610,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021قدرت خروجی صدا (وات): 330تعداد کانال صدا: 3.1.2

ساندبار سونی HT-S500RF

11,600,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2018قدرت خروجی صدا (وات): 1000تعداد کانال صدا: 5.1

ساندبار ال جی SL4

4,640,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2019قدرت خروجی صدا (وات): 300تعداد کانال صدا: 2.1