ساندبار سامسونگ

نمایش دادن همه 24 نتیجه

ساندبار سامسونگ

ساندبار سامسونگ HW-Q700B

17,200,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی):
  2022
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  320
 • تعداد کانال صدا:
  3.1.2

ساندبار سامسونگ HW-B550

12,200,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی):
  2022
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  410
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ HW-A650

11,400,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی):
  2021
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  430
 • تعداد کانال صدا:
  3.1

ساندبار سامسونگ HW-A550

11,700,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی):
  2021
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  410
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ HW-Q700A

15,200,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی):
  2021
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  330
 • تعداد کانال صدا:
  3.1.2

ساندبار سامسونگ HW-B450

11,800,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی):
  2022
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  300
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ T650

11,900,000 تومان
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  340 وات
 • تعداد کانال صدا:
  3.1

ساندبار سامسونگ HW-B650

13,800,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی):
  2022
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  430
 • تعداد کانال صدا:
  3.1

ساندبار سامسونگ HW-A450

تماس بگیرید
 • سال عرضه (میلادی):
  2021
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  300
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ HW-N300

تماس بگیرید
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  80 وات
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ HW-k490

تماس بگیرید
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  300
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ H355

تماس بگیرید
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  120 وات
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ HW-M4501

تماس بگیرید
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  340
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ HW-M360

تماس بگیرید
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  200
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ HT-J7750W

تماس بگیرید
 • سال عرضه (میلادی):
  2015
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  1330
 • تعداد کانال صدا:
  7.1

ساندبار سامسونگ HW-K551

تماس بگیرید
 • سال عرضه (میلادی):
  2016
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  340
 • تعداد کانال صدا:
  3.1

ساندبار سامسونگ HW-Q930B

تماس بگیرید
 • سال عرضه (میلادی):
  2022
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  540
 • تعداد کانال صدا:
  9.1.4

ساندبار سامسونگ HW-Q990B

تماس بگیرید
 • سال عرضه (میلادی):
  2022
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  656
 • تعداد کانال صدا:
  11.1.4

ساندبار سامسونگ HW-Q800B

تماس بگیرید
 • سال عرضه (میلادی):
  2022
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  360
 • تعداد کانال صدا:
  5.1.2

ساندبار سامسونگ HW-Q600B

تماس بگیرید
 • سال عرضه (میلادی):
  2022
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  360
 • تعداد کانال صدا:
  3.1.2

ساندبار سامسونگ R450

تماس بگیرید
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  200 وات
 • تعداد کانال صدا:
  2.1

ساندبار سامسونگ HW-T450

تماس بگیرید
 • سال عرضه (میلادی):
  2020
 • قدرت خروجی صدا (وات):
  200
 • تعداد کانال صدا:
  2.1