نمایش دادن همه 23 نتیجه

ساندبار سامسونگ HW-Q930B

9,790,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 540
 • تعداد کانال صدا: 9.1.4

ساندبار سامسونگ HW-Q990B

9,110,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 656
 • تعداد کانال صدا: 11.1.4

ساندبار سامسونگ HW-Q700B

8,880,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 320
 • تعداد کانال صدا: 3.1.2

ساندبار سامسونگ HW-Q800B

9,560,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 360
 • تعداد کانال صدا: 5.1.2

ساندبار سامسونگ HW-Q600B

7,730,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 360
 • تعداد کانال صدا: 3.1.2

ساندبار سامسونگ HW-B650

7,730,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 430
 • تعداد کانال صدا: 3.1

ساندبار سامسونگ HW-B550

7,500,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 410
 • تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ HW-B450

6,580,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2022
 • قدرت خروجی صدا (وات): 300
 • تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ R450

6,700,000 تومان
 • قدرت خروجی صدا (وات): 200 وات
 • تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ T650

8,420,000 تومان
 • قدرت خروجی صدا (وات): 340 وات
 • تعداد کانال صدا: 3.1

ساندبار سامسونگ مدل HW-J6001R

6,290,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2018قدرت خروجی صدا (وات): 120تعداد کانال صدا: 2

ساندبار سامسونگ HW-Q700A

13,610,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021قدرت خروجی صدا (وات): 330تعداد کانال صدا: 3.1.2

ساندبار سامسونگ HW-A650

6,670,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021قدرت خروجی صدا (وات): 430تعداد کانال صدا: 3.1

ساندبار سامسونگ HW-A450

3,380,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021قدرت خروجی صدا (وات): 300تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ HW-A550

5,970,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2021قدرت خروجی صدا (وات): 410تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ HW-T450

3,620,000 تومان
سال عرضه (میلادی): 2020قدرت خروجی صدا (وات): 200تعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ H355

5,850,000 تومان
قدرت خروجی صدا (وات): 120 واتتعداد کانال صدا: 2.1

ساندبار سامسونگ HT-J7750W

8,290,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2015
 • قدرت خروجی صدا (وات): 1330
 • تعداد کانال صدا: 7.1

ساندبار سامسونگ HW-K551

6,510,000 تومان
 • سال عرضه (میلادی): 2016
 • قدرت خروجی صدا (وات): 340
 • تعداد کانال صدا: 3.1