سوالات متداول

پرسش شما در این قسمت قرار میگیرد

متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد

پرسش شما در این قسمت قرار میگیرد

متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد

ارتباط با ما

آدرس:

کردستان بانه استان: کردستان، شهرستان : بانه، بخش : مرکزی، شهر: بانه، محله: پارک شهر، کوچه سوما 4، خیابان شهدا، پلاک: 0.0، ماد، 606، طبقه: 3،

شماره تماس:

08734231929

ایمیل:

info@rexond.com

سوالات متداول