" بهترین تلویزیون ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین تلویزیون ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 43NANO7814,850,000 تومان
2تلویزیون شیائومی 55Q222,500,000 تومان
3تلویزیون ال جی 50NANO7818,400,000 تومان
4تلویزیون ال جی 65NANO7831,000,000 تومان
5تلویزیون ال جی 75QNED87107,500,000 تومان
6تلویزیون شیائومی 50Q217,500,000 تومان
7تلویزیون ال جی 55QNED8743,900,000 تومان
8تلویزیون شیائومی 65Q233,500,000 تومان
9تلویزیون ال جی 65QNED8744,700,000 تومان
10تلویزیون ال جی 55NANO7821,090,000 تومان
11تلویزیون شیائومی 86MAX68,500,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 43BU857215,500,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 50BU857217,300,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 75BU857261,500,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 65BU857228,700,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 55BU857220,290,000 تومان
17تلویزیون ال جی 50NANO8821,960,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 85BU807282,010,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 70BU807241,610,000 تومان
20تلویزیون فیلیپس 65PUS943564,820,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 75BU807245,460,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 50BU807217,300,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 43BU807215,370,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 60BU807225,400,000 تومان

" بهترین لباسشویی ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین لباسشویی ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین لباسشویی ال جی FH4G1JCH2N56,900,000 تومان
2ماشین لباسشویی ال جی F4V3VYP6WE21,500,000 تومان
3ماشین لباسشویی ال جی WV3149WVP20,880,000 تومان
4ماشین لباسشویی سامسونگ WW90T554DAW22,900,000 تومان
5ماشین لباسشویی سامسونگ WW80T3040BS19,900,000 تومان
6ماشین لباسشویی سامسونگ WW90K54E0WW20,350,000 تومان
7ماشین لباسشویی بوش WAX32MX0GC35,880,000 تومان
8ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG2P23,910,000 تومان
9ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYG0W22,770,000 تومان
10ماشین لباسشویی بوش WAW32560GC31,610,000 تومان
11ماشین لباسشویی بوش WAX32E90ME35,880,000 تومان
12ماشین لباسشویی بوش WAV28MX0ME31,320,000 تومان
13ماشین لباسشویی ال جی WV9142WRP32,280,000 تومان
14ماشین لباسشویی ال جی WDV1260WRP41,010,000 تومان
15ماشین لباسشویی ال جی WDV9142BRP3,530,000 تومان
16ماشین لباسشویی ال جی WV9142BRP33,610,000 تومان
17ماشین لباسشویی ال جی WDV9142WRP32,280,000 تومان
18ماشین لباسشویی ال جی WDV1260BRP41,090,000 تومان
19ماشین لباسشویی ال جی T1666NEFTC25,050,000 تومان
20ماشین لباسشویی ال جی T1666NEHT225,050,000 تومان
21ماشین لباسشویی ال جی WV4149AVP21,530,000 تومان
22ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL0W23,220,000 تومان
23ماشین لباسشویی ال جی F4R5VYL2P23,340,000 تومان
24ماشین لباسشویی بوش WAW32560ME30,680,000 تومان

" بهترین ظرفشویی ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین ظرفشویی ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ماشین ظرفشویی بوش SMS46NI01B24,720,000 تومان
2ماشین ظرفشویی بوش SMS46NW01B18,440,000 تومان
3ماشین ظرفشویی بوش SMS46NB01B25,910,000 تومان
4ماشین ظرفشویی ال جی DF425HMS29,040,000 تومان
5ماشین ظرفشویی ال جی DFC325HD36,450,000 تومان
6ماشین ظرفشویی بوش SMS46MW20M26,760,000 تومان
7ماشین ظرفشویی بوش SMS46MI20M25,280,000 تومان
8ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDW48M39,870,000 تومان
9ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48M42,610,000 تومان
10ماشین ظرفشویی ال جی DF425HSS34,740,000 تومان
11ماشین ظرفشویی ال جی DF325FPS34,950,000 تومان
12ماشین ظرفشویی ال جی DFC532FP25,620,000 تومان
13ظرفشویی بوش SMS68MW06E31,510,000 تومان
14ظرفشویی بوش SMS68MI04E29,930,000 تومان
15ماشین ظرفشویی بوش SMS4HDW52E24,610,000 تومان
16ماشین ظرفشویی بوش SMS6ZCI49E29,170,000 تومان
17ظرفشویی بوش SMS45II10Q26,180,000 تومان
18ماشین ظرفشویی ال جی DFB512FP22,430,000 تومان
19ماشین ظرفشویی ال جی DFB512FW23,120,000 تومان
20ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI07E30,750,000 تومان
21ماشین ظرفشویی بوش SMS88TI46M33,460,000 تومان
22ماشین ظرفشویی سامسونگ DW60M5070FS19,020,000 تومان
23ماشین ظرفشویی بوش SMS4HBW00D23,530,000 تومان
24ماشین ظرفشویی بوش SMS4HBI01D24,470,000 تومان

" بهترین یخچال ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین یخچال ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1یخچال فریزر سامسونگ RF4844,000,000 تومان
2یخچال فریزر ال جی X2281,500,000 تومان
3یخچال فریزر ال جی L26765,520,000 تومان
4یخچال فریزر ال جی X28781,930,000 تومان
5یخچال فریزر سامسونگ RF7176,030,000 تومان
6یخچال فریزر سامسونگ RH6586,020,000 تومان
7یخچال فریزر سامسونگ RT5027,330,000 تومان
8یخچال فریزر سامسونگ RT5344,440,000 تومان
9یخچال فریزر سامسونگ RS6459,240,000 تومان
10یخچال فریزر ال جی X25784,890,000 تومان
11یخچال فریزر بوش KDD86AI30438,170,000 تومان
12یخچال فریزر سامسونگ RF4938,170,000 تومان
13یخچال فریزر ال جی F411 و B41461,510,000 تومان
14یخچال فریزر ال جی F68237,030,000 تومان
15یخچال فریزر سامسونگ RR39 و RZ3257,540,000 تومان
16یخچال فریزر سامسونگ RR39M7310WW و RZ32M7120WW57,540,000 تومان
17یخچال فریزر ال جی GC-J257CAEC64,940,000 تومان
18یخچال فریزر ال جی GC-J267SLSS66,080,000 تومان
19یخچال فریزر ال جی GC-J247JABV60,390,000 تومان
20یخچال فریزر ال جی GRM-832DHLL41,160,000 تومان
21یخچال فریزر ال جی GR-X29FTQEL66,650,000 تومان
22یخچال دو قلو سامسونگ RZ32-RR3961,720,000 تومان
23یخچال فریزر ال جی GMJ844PZKV82,090,000 تومان
24یخچال ساید بای ساید ال جی Q2256,040,000 تومان

" بهترین کولر گازی ها برای خرید جهیزیه "

" لیست قیمت بهترین کولر گازی ها موجود در بازار "

ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1کولر گازی سامسونگ AR24ASFYGWK31,320,000 تومان
2کولر گازی سامسونگ AR12TQHQGWK13,660,000 تومان
3کولر گازی ال جی IQA18K33,040,000 تومان
4کولر گازی ال جی IQA12K13,690,000 تومان
5کولر گازی ال جی IQA24K35,790,000 تومان
6کولر گازی ال جی BMP-26K33,610,000 تومان
7کولر گازی ال جی BMP-19K30,370,000 تومان
8کولر گازی ال جی ART-19K35,120,000 تومان
9کولر گازی ال جی AP-W36GT3S162,090,000 تومان
10کولر گازی گری ایستاده 3600044,330,000 تومان
11کولر گازی گری 18000 لومو14,920,000 تومان
12کولرگازیT3 جنرال 1400014,380,000 تومان
13کولر گازی 9000 گری اس فور ماتیک15,680,000 تومان
14کولر گازی 24000 سامسونگ اینورتر26,180,000 تومان
15کولر گازی 30000 گری اس فور ماتیک26,180,000 تومان
16کولر گازی 18000 گری اس فور ماتیک20,960,000 تومان
17کولر گازی هیتاچی اینورتر 2400014,510,000 تومان
18کولر گازی گری 30000 Kozey43,050,000 تومان
19کولر گازی اجنرال 24000سردو گرم31,370,000 تومان
20کولر گازی گری 12000 Kozey14,270,000 تومان
21کولر گازی گری 30000 دی ماتیک اینورتردار37,800,000 تومان
22کولر گازی گری 30000 Kozey اینورتر دار43,050,000 تومان
23کولر گازی گری 13000 Kozey اینورتردار15,820,000 تومان
24کولر گازی گری 30000 دی ماتیک33,940,000 تومان

لیست کامل خرید جهیزیه عروس – ست جهیزیه عروس – قیمت خرید جهیزیه در دبی کوچولو

خرید جهیزیه یکی از قدیمی‌ترین سنت‌های ایرانی محسوب می‌شود. این سنت نه تنها از گذشته‌های دور باقی مانده بلکه همچنان با قدرت راه خود را ادامه می‌دهد. با گذشت سالیان سال از اهمیت خرید جهیزیه کم نشده و هنوز هم مانند گذشته بسیاری از افراد به خرید جهیزیه اهمیت بسیار زیادی می‌دهند.قیمت یخچال فریزر ساید و سایر لوازم خانگی در انتخاب یک جهیزیه خوب تاثیر بسزایی دارد. بسیاری از نو عروس‌ها و دامادها ترجیح می‌دهند که زندگی زناشویی خودشان را به گونه‌ای آغاز کنند که تمامی مایحتاج زندگی‌شان آماده باشد. آنها دوست دارند تمامی چیزهایی که برای یک زندگی ایده آل نیاز دارند را به شکل مرتب و با همخوانی نسبت به یکدیگر تهیه کنند. در فرهنگ و عرف خانواده‌های ایرانی، پروسه‌ی خرید جهیزیه عروس زمانی آغاز می‌شود که دو جوان به عقد ازدواج هم در آمده‌اند. خرید جهیزیه یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی است که از سوی بسیاری از خانواده‌ها انجام می‌شود. تمامی افراد هنگام خرید جهیزیه تاکید دارند که ترکیب دلخواهشان را در خانه نو عروس و داماد داشته باشند. نکته‌ی بسیار مهم حقوقی در خرید جهیزیه عروس این است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خرید جهیزیه همچون سایر هزینه‌های زندگی بر عهده ی زوج می‌باشد؛ اما بر اساس عرف و سنت بخش عمده‌ی جهیزیه را خانواده‌ی دختر تقبل می‌کند؛ تا شاید بتوانند باری از روی دوش آقا داماد برداشته باشند

خرید جهیزیه ارزان

خرید جهیزیه یکی از پرخرج ترین و پر زحمت ترین بخش از تدارکات عروسی می‌باشد. موضوعی که در خرید جهیزیه می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، داشتن لیست کامل جهیزیه است. اگر لیست کامل جهیزیه در اختیارتان نباشد ممکن است خرید بسیاری از وسایل ضروری را فراموش کنید. در لیست کامل جهیزیه، فهرست کاملی از تمامی ملزومات یک خانه قرار داده شده است. این لوازم در چند دسته گروه بندی شده است و افراد می‌توانند موارد دلخواه دیگری را نیز به لیست خود اضافه کنند. داشتن لیست کامل خرید جهیزیه برای این است که تمام جوانب را برای خرید جهیزیه عروس در نظر بگیرید و هنگام خرید دچار بی نظمی و فراموشی نشوید، پس بهتر است اقلام مورد نیاز را فهرست کرده و بر اساس کاربرد دسته بندی کنید.اولین چیزهایی که از یک جهیزیه خوب به ذهن میرسد لوازم خانگی بزرگ مثل یخچال، لباسشویی، ظرفشویی، تلویزیون و کولر گازی است و مابقی لوازم اولویت کمتری دارند. قیمت لوازم خانگی بزرگ بسته به مدل، برند، سال ساخت و امکاناتی که دارند. مثلا در قیمت کولر گازی هر چند ظرفیت و توان آن کولر گازی بیشتر باشد باید هزینه بیشتری پرداخت کنید یا مثلا در قیمت ماشین لباسشویی هرچند ظرفیت دیگ داخلی آن بزرگتر باشد قیمت آن بالاتر است.در خرید تلویزیون این موضوع بستگی به پارامترهای بیشتری دارد چون تنوع و برند و امکاناتی که در تلویزیون وجود دارد خیلی بیشتر از لوازم خانگی دیگر است. در تلویزیون سال ساخت، برند، سایز تلویزیون، هوشمند بودن، کیفیت تصویر و مواردی از این قبیل روی قیمت تلویزیون تاثیر دارد پس باید قبل از خرید تلویزیون این موارد را به صورت کامل مورد بررسی قرار دهید

 خرید لیست کامل جهیزیه

خرید لیست کامل جهیزیه و تزیین خانه عروس کاری بسیار لذت بخش است. خرید سرویس چوب جدید برای جهیزیه یا حتی خرید مبلمان تازه کاری بسیار سرگرم کننده و لذت بخش می‌باشد. نکته‌ای که در خرید جهیزیه و ست جهیزیه عروس خودش را نشان می‌دهد این است که بعضی‌ها عادت به تزیین جهیزیه دارند. نکته دیگری که همواره در خرید جهیزیه مطرح می‌شود و در کنار خرید تمامی وسایل جهیزیه باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی چیدمان جهیزیه در خانه‌ی جدید است. باید چیدمان وسایل به گونه‌ای انجام شود که تمامی وسایل کارایی خودشان را به بهترین شکل ممکن ارائه دهند. خانه‌ی نو عروس و داماد باید به گونه‌ای آراسته شود که عروس و داماد در آن احساس راحتی کنند و تمامی وسایل مهیا باشد و امکان پذیرایی از مهمانان مختلف نیز فراهم گردد

 

سلیقه شخصی در ست کامل خرید جهیزیه

نکته بسیار مهمی که در انتخاب و خرید جهیزیه عروس موثر است سلیقه‌های متفاوت افراد می‌باشد. با توجه به اینکه هر فرد از سلیقه‌ی متفاوتی برخوردار است خرید جهیزیه نیز به همان نسبت گسترده و متنوع خواهد بود؛ به عنوان مثال برخی از افراد دوست دارند که تِمِ رنگی جهیزیه‌ی خودشان رنگ سفید باشد؛ در این صورت همه چیز تمیز و درخشان به نظر می‌رسد. در مقابل، برخی افراد نیز جسورانه تر عمل می‌کنند و دوست دارند ست جهیزیه‌ی خودشان رنگ‌هایی مانند بنفش و زرد داشته باشد و به همین دلیل تمامی وسایلی که انتخاب می‌کنند کاملاً رنگ متفاوتی خواهد داشت. لیست کامل خرید جهیزیه کاملا متنوع است و تمامی بخش‌های یک خانه‌ی کامل را در بر می‌گیرد؛ اما یکی از بخش‌های بسیار جذاب و دوست داشتنی در خرید جهیزیه، خرید وسایل آشپزخانه می‌باشد. در هر جهیزیه چه در جهیزیه‌های معمولی و چه در جهیزیه‌های لوکس، تعدادی لوازم برقی برای آشپزخانه باید وجود داشته باشد. خرید یخچال، خرید لباسشویی و خرید وسایل برقی مانند چرخ گوشت، آبمیوه گیری یا هر وسیله دیگری نیز پایه‌ی ثابت در هر جهیزیه می‌باشد. این گونه وسایل برقی از جمله وسایلی هستند که مورد نیاز زن و شوهر صاحب خانه می‌باشد. لیست کامل خرید جهیزیه شامل کالاهای بزرگ و اساسی است و در کنار آن در هر جهیزیه خرده ریزهای نیز وجود دارد. خرده ریزها همواره با توجه به سلیقه صاحب آن انتخاب می‌شود. در هر آشپزخانه برای خرید جهیزیه باید به ظروف مختلف غذا خوری و ظروف پخت و پز نیز توجه نمود. این موارد از جمله موارد جدانشدنی یک ست جهیزیه می‌باشد. نکته دیگری که در خرید جهیزیه خودش را نشان می‌دهد خرید چیزهایی مانند چای، حبوبات، قند، شکر، ماکارونی، نان و ظروف ادویه و غیره است. همچنین خرید ست کامل پلاستیک شامل سطل آشغال و وسایلی از این دست نیز جزء جدا نشدنی خرید وسایل جهیزیه می‌باشد. بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که تک تک این وسایل را به صورت جداگانه تهیه کنند؛ اما نکته‌ی بسیار مهم تر این است که تهیه یک سرویس یکدست می‌تواند ایده جالبی برای چند برابر کردن زیبایی آشپزخانه نو عروس و داماد باشد و در این صورت خانه نو عروس و داماد حس بهتری را در درجه اول برای خودشان و سپس برای مهمانان ایجاد می‌کند


راهنمای خرید جهیزیه

ست کامل جهیزیه در انواع مختلف و جنس‌های گوناگون در بازار وجود دارد. گستردگی انواع و جنس‌های جهیزیه به قدری زیاد است که تقریبا برای هر سلیقه‌ای می‌توان وسایل مورد نیاز را به راحتی پیدا کرد. افراد هر سلیقه‌ای که داشته باشند چه سلیقه‌ی ساده و مینیمالیستی چه سلیقه‌های لاکچری به راحتی می‌توانند ست‌های جهیزیه مختلف را مشاهده و آنچه را که دوست دارند انتخاب کنند. نکته‌ی بسیار مهمی که پیش از خرید ست کامل جهیزیه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هر خانواده ابتدا باید کلیات جهیزیه را تهیه کرده و سپس به دنبال تکمیل جزئیات جهیزیه باشد. نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در مورد خرید جهیزیه خودش را نشان می‌دهد تنوع رنگ وسایل است. شما می‌توانید طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها را در خرید انواع ست جهیزیه مشاهده کنید. انتخاب رنگ‌های خنثی در وسایل آشپزخانه یا حتی انتخاب رنگ‌هایی که حس نشاط و آرامش را به شما ببخشد از جمله مواردی است که به راحتی می‌توانید در خرید انواع ست جهیزیه عروس در نظر بگیرید. خرید انواع ست جهیزیه عروس از فروشگاه دبی کوچولو خرید جهیزیه یکی از سنت‌های بسیار قدیمی اما با اهمیت است. این سنت برای بسیاری از دختر خانم‌ها نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دختر خانم‌ها دوست دارند همه طرح‌های موجود در بازار را مشاهده کرده و برای انتخاب بهترین گزینه دستِ بسیار بازی برای خرید داشته باشند. با توجه به شرایط امروزه، وجود سایتی که بتواند تمامی طرح‌های موجود در بازار را برای خانواده‌ها ارائه دهد و علاوه بر نمایش تمامی وسایل، اطلاعات دقیقی نیز درباره جنس و اندازه کالاها برایشان نشان دهد می‌تواند نوید بسیار خوبی برای بسیاری از خانواده‌ها و دختر خانم‌ها باشد. در سایت دبی کوچولو این امکان برای شما فراهم شده است که انواع و اقسام ست جهیزیه عروس را با دقت ببینید و حتی می‌توانید از فیلترهای موجود در سایت نیز استفاده کرده و کار خودتان را آسان‌تر کنید. در این سایت این امکان برای شما فراهم شده است که قیمت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید و با در نظر گرفتن بودجه خودتان بهترین ست جهیزیه عروس را انتخاب نمایید. یکی دیگر از نقاط قوت سایت ‌دبی کوچولو که باعث برتری این سایت در خرید ست جهیزیه عروس در مقایسه با سایر سایت‌ها است این است که این امکان برای شما فراهم شده است که نظر سایر کاربران را درباره محصولاتی که انتخاب کرده‌اید بخوانید و اگر نکته‌ای دور از ذهن شما مانده است با خواندن نظر‌های مختلف، آن را مورد توجه قرار دهید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کولر گازی گری 30000 دی ماتیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *