لیست قیمت تلویزیون های ال جی، سونی و سامسونگ 2020 – 2021 – 2022

لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند

لیست قیمت تلویزیون ال جی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 43NANO7814,850,000 تومان
2تلویزیون ال جی 50NANO7818,400,000 تومان
3تلویزیون ال جی 65NANO7831,000,000 تومان
4تلویزیون ال جی 75QNED87107,500,000 تومان
5تلویزیون ال جی 55QNED8743,900,000 تومان
6تلویزیون ال جی 65QNED8744,700,000 تومان
7تلویزیون ال جی 55NANO7821,090,000 تومان
8تلویزیون ال جی 50NANO8821,960,000 تومان
9تلویزیون ال جی 55NANO8925,620,000 تومان
10تلویزیون ال جی 65NANO8940,080,000 تومان
11تلویزیون ال جی 50NANO8219,350,000 تومان
12تلویزیون ال جی 75NANO8259,300,000 تومان
13تلویزیون ال جی 65NANO8236,970,000 تومان
14تلویزیون ال جی 55NANO8221,970,000 تومان
15تلویزیون ال جی 75QNED8199,480,000 تومان
16تلویزیون ال جی 50QNED8132,760,000 تومان
17تلویزیون ال جی 86QNED8185,150,000 تومان
18تلویزیون ال جی 65QNED8145,210,000 تومان
19تلویزیون ال جی 55QNED8133,690,000 تومان
20تلویزیون ال جی 43NANO7914,900,000 تومان
21تلویزیون ال جی 75NANO8858,100,000 تومان
22تلویزیون ال جی 65NANO9666,250,000 تومان
23تلویزیون ال جی 75NANO9682,050,000 تومان
24تلویزیون ال جی 55NANO8828,470,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون سونی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سونی 32W830K8,960,000 تومان
2تلویزیون سونی 55X90SJ39,100,000 تومان
3تلویزیون سونی 43W880K13,100,000 تومان
4تلویزیون سونی 32W8308,890,000 تومان
5تلویزیون سونی 43X75K17,980,000 تومان
6تلویزیون سونی 65X90SJ48,680,000 تومان
7تلویزیون سونی 50X75K21,620,000 تومان
8تلویزیون سونی 43W660F13,290,000 تومان
9تلویزیون سونی 55A80K65,970,000 تومان
10تلویزیون سونی 48A90K25,770,000 تومان
11تلویزیون سونی 42A90K22,900,000 تومان
12تلویزیون سونی 55A95K74,620,000 تومان
13تلویزیون سونی 65A95K107,330,000 تومان
14تلویزیون سونی 77A80K162,890,000 تومان
15تلویزیون سونی 55A75K49,370,000 تومان
16تلویزیون سونی 65A75K58,940,000 تومان
17تلویزیون سونی 65A80K81,160,000 تومان
18تلویزیون اولد سونی 65A8G74,890,000 تومان
19تلویزیون اولد سونی 55A8H51,120,000 تومان
20تلویزیون اولد سونی 55A8G49,490,000 تومان
21تلویزیون سونی 85X86J88,970,000 تومان
22تلویزیون سونی 65X75K33,610,000 تومان
23تلویزیون سونی 55X75K24,940,000 تومان
24تلویزیون سونی 50X86J25,520,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون سامسونگ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 43BU857215,500,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 50BU857217,300,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 75BU857261,500,000 تومان
4تلویزیون سامسونگ 65BU857228,700,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 55BU857220,290,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 85BU807282,010,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 70BU807241,610,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 75BU807245,460,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 50BU807217,300,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 43BU807215,370,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 60BU807225,400,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 55BU807220,150,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 65BU807230,410,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 43AU770013,950,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 75AU770047,340,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 50AU770016,360,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 65AU770027,590,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 55AU770018,650,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 43AU810015,370,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 85Q65B116,990,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 43Q65B16,170,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 50Q65B31,210,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 75Q65B74,370,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 65Q65B36,450,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون شیائومی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون شیائومی 55Q222,500,000 تومان
2تلویزیون شیائومی 50Q217,500,000 تومان
3تلویزیون شیائومی 65Q233,500,000 تومان
4تلویزیون شیائومی 86MAX68,500,000 تومان
5مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 277,380,000 تومان
6مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 2715,370,000 تومان
7تلویزیون شیائومی 65P1E26,190,000 تومان
8تلویزیون شیائومی 32A24,870,000 تومان
9تلویزیون شیائومی 58A221,280,000 تومان
10تلویزیون شیائومی 50A217,610,000 تومان
11تلویزیون شیائومی 43A215,200,000 تومان
12تلویزیون شیائومی 55A221,330,000 تومان
13تلویزیون شیائومی 43F215,330,000 تومان
14تلویزیون شیائومی 50F220,230,000 تومان
15تلویزیون شیائومی 55F222,060,000 تومان
16تلویزیون شیائومی L43M5-5ARU9,750,000 تومان
17تلویزیون شیائومی L32M5-5ARU7,900,000 تومان
18تلویزیون شیائومی 32P17,960,000 تومان
19تلویزیون شیائومی 43P1E13,090,000 تومان
20تلویزیون شیائومی 55P1E18,440,000 تومان
21مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 3416,170,000 تومان
22تلویزیون شیائومی 55Q1E20,720,000 تومان
23تلویزیون شیائومی 50P116,510,000 تومان
24تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP7,380,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون شارپ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!
لیست قیمت تلویزیون فیلیپس
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 65PUS943564,820,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 58PUS750534,950,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 43PUS740614,330,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 43PUS750514,890,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 50PUS740627,890,000 تومان
6تلویزیون فیلیپس 50PUS750521,050,000 تومان
7تلویزیون فیلیپس 65PUS740643,850,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 55PUS740625,840,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 43PUS855616,260,000 تومان
10تلویزیون فیلیپس 50PUS855623,450,000 تومان
11تلویزیون فیلیپس 70PUS855665,620,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 75PUS855683,000,000 تومان
13تلویزیون فیلیپس 65PUS855657,540,000 تومان
14تلویزیون فیلیپس 58PUS855638,740,000 تومان
15تلویزیون فیلیپس 75PML950688,320,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 65PML950675,770,000 تومان
17تلویزیون فیلیپس 55OLED85660,760,000 تومان
18تلویزیون فیلیپس 65OLED85670,080,000 تومان
19تلویزیون فیلیپس 70PUS790651,610,000 تومان
20تلویزیون فیلیپس 43PUS790615,910,000 تومان
21تلویزیون فیلیپس 50PUS790623,340,000 تومان
22تلویزیون فیلیپس 75PUS790671,770,000 تومان
23تلویزیون فیلیپس 65PUS790642,720,000 تومان
24تلویزیون فیلیپس 55PUS790625,620,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون توشیبا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!
لیست قیمت تلویزیون هایسنس
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 75A62HS41,670,000 تومان
2تلویزیون هایسنس 65A7GQE38,170,000 تومان
3تلویزیون هایسنس 50A7GQE15,590,000 تومان
4تلویزیون هایسنس 75A7HQ38,170,000 تومان
5تلویزیون هایسنس 70A7100F31,570,000 تومان
6تلویزیون هایسنس 55A7HQ18,770,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 65A7HQ41,440,000 تومان
8تلویزیون هایسنس 70A7120FS29,030,000 تومان
9تلویزیون هایسنس 40A6000F9,580,000 تومان
10تلویزیون هایسنس 32A6000F6,160,000 تومان
11تلویزیون هایسنس 70A61G33,040,000 تومان
12تلویزیون هایسنس 43A61G11,380,000 تومان
13تلویزیون هایسنس 50A61G13,320,000 تومان
14تلویزیون هایسنس 65A61G30,550,000 تومان
15تلویزیون هایسنس 55A61G17,940,000 تومان
16تلویزیون هایسنس 55U7GQ21,620,000 تومان
17تلویزیون هایسنس 65U7GQ34,740,000 تومان
18تلویزیون هایسنس 32A3G7,170,000 تومان
19تلویزیون هایسنس 43B66009,750,000 تومان
20تلویزیون هایسنس 55A710016,150,000 تومان
21تلویزیون هایسنس 50A712016,020,000 تومان
22تلویزیون هایسنس 75A712030,200,000 تومان
23تلویزیون هایسنس 70A720031,260,000 تومان
24تلویزیون هایسنس 43A712010,890,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون ایوولی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!
لیست قیمت تلویزیون پاناسونیک
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون پاناسونیک 65GX80033,610,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 32GS6557,380,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 43H4009,210,000 تومان
4تلویزیون پاناسونیک 43GS65512,400,000 تومان
5تلویزیون پاناسونیک 55GX80027,230,000 تومان
6تلویزیون پاناسونیک 55GX65519,350,000 تومان
7تلویزیون پاناسونیک 65GX65526,530,000 تومان
8تلویزیون پاناسونیک 32H4006,700,000 تومان
9تلویزیون پاناسونیک 43GX6559,320,000 تومان
10تلویزیون پاناسونیک 40H4008,530,000 تومان
11تلویزیون پاناسونیک 75JX66060,390,000 تومان
12تلویزیون پاناسونیک 65JX85026,190,000 تومان
13تلویزیون پاناسونیک 55JX85022,900,000 تومان
14تلویزیون پاناسونیک 43E330M8,410,000 تومان
15تلویزیون پاناسونیک 75GX63648,400,000 تومان
16تلویزیون پاناسونیک 65GX53627,560,000 تومان
17تلویزیون پاناسونیک HT-49E330M11,330,000 تومان
18تلویزیون پاناسونیک 43F336M8,270,000 تومان
19تلویزیون پاناسونیک 49FS430M14,050,000 تومان
20تلویزیون پاناسونیک 55FS430M17,080,000 تومان
21تلویزیون پاناسونیک 49F336M11,450,000 تومان
22تلویزیون پاناسونیک 32F336M5,790,000 تومان
23تلویزیون پاناسونیک 43HX75013,640,000 تومان
24تلویزیون پاناسونیک 50HX65013,890,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون یونیوا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!
لیست قیمت تلویزیون شینون
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ

لیست قیمت تلویزیون های کوچک
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 43NANO7814,850,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 43BU857215,500,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 43BU807215,370,000 تومان
4تلویزیون پاناسونیک 32GS6557,380,000 تومان
5تلویزیون پاناسونیک 43H4009,210,000 تومان
6تلویزیون پاناسونیک 43GS65512,400,000 تومان
7تلویزیون پاناسونیک 32H4006,700,000 تومان
8تلویزیون پاناسونیک 43GX6559,320,000 تومان
9تلویزیون پاناسونیک 40H4008,530,000 تومان
10مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 277,380,000 تومان
11مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 2715,370,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 43AU770013,950,000 تومان
13تلویزیون ال جی 43NANO7914,900,000 تومان
14تلویزیون فیلیپس 43PUS740614,330,000 تومان
15تلویزیون فیلیپس 43PUS750514,890,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 43PUS855616,260,000 تومان
17تلویزیون هایسنس 40A6000F9,580,000 تومان
18تلویزیون هایسنس 32A6000F6,160,000 تومان
19تلویزیون هایسنس 43A61G11,380,000 تومان
20تلویزیون فیلیپس 43PUS790615,910,000 تومان
21تلویزیون ال جی 43UQ707013,830,000 تومان
22تلویزیون شیائومی 32A24,870,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 43AU810015,370,000 تومان
24تلویزیون هایسنس 32A3G7,170,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های متوسط
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون شیائومی 55Q222,500,000 تومان
2تلویزیون ال جی 50NANO7818,400,000 تومان
3تلویزیون شیائومی 50Q217,500,000 تومان
4تلویزیون ال جی 55QNED8743,900,000 تومان
5تلویزیون ال جی 55NANO7821,090,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 50BU857217,300,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 55BU857220,290,000 تومان
8تلویزیون ال جی 50NANO8821,960,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 50BU807217,300,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 60BU807225,400,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 55BU807220,150,000 تومان
12تلویزیون ال جی 55NANO8925,620,000 تومان
13تلویزیون پاناسونیک 55GX80027,230,000 تومان
14تلویزیون پاناسونیک 55GX65519,350,000 تومان
15تلویزیون ال جی 50NANO8219,350,000 تومان
16تلویزیون ال جی 55NANO8221,970,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 50AU770016,360,000 تومان
18تلویزیون هایسنس 50A7GQE15,590,000 تومان
19تلویزیون ال جی 50QNED8132,760,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 55AU770018,650,000 تومان
21تلویزیون ال جی 55QNED8133,690,000 تومان
22تلویزیون هایسنس 55A7HQ18,770,000 تومان
23تلویزیون فیلیپس 58PUS750534,950,000 تومان
24تلویزیون فیلیپس 50PUS740627,890,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های بزرگ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 65NANO7831,000,000 تومان
2تلویزیون ال جی 75QNED87107,500,000 تومان
3تلویزیون شیائومی 65Q233,500,000 تومان
4تلویزیون ال جی 65QNED8744,700,000 تومان
5تلویزیون شیائومی 86MAX68,500,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 75BU857261,500,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 65BU857228,700,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 85BU807282,010,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 70BU807241,610,000 تومان
10تلویزیون فیلیپس 65PUS943564,820,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 75BU807245,460,000 تومان
12تلویزیون ال جی 65NANO8940,080,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 65BU807230,410,000 تومان
14تلویزیون پاناسونیک 65GX80033,610,000 تومان
15تلویزیون پاناسونیک 65GX65526,530,000 تومان
16تلویزیون ال جی 75NANO8259,300,000 تومان
17تلویزیون ال جی 65NANO8236,970,000 تومان
18تلویزیون هایسنس 75A62HS41,670,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 75AU770047,340,000 تومان
20تلویزیون پاناسونیک 75JX66060,390,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 65AU770027,590,000 تومان
22تلویزیون ال جی 75QNED8199,480,000 تومان
23تلویزیون هایسنس 65A7GQE38,170,000 تومان
24تلویزیون ال جی 86QNED8185,150,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس کیفیت تصویر

لیست قیمت تلویزیون های فورکا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 43NANO7814,850,000 تومان
2تلویزیون شیائومی 55Q222,500,000 تومان
3تلویزیون ال جی 50NANO7818,400,000 تومان
4تلویزیون ال جی 65NANO7831,000,000 تومان
5تلویزیون ال جی 75QNED87107,500,000 تومان
6تلویزیون شیائومی 50Q217,500,000 تومان
7تلویزیون ال جی 55QNED8743,900,000 تومان
8تلویزیون شیائومی 65Q233,500,000 تومان
9تلویزیون ال جی 65QNED8744,700,000 تومان
10تلویزیون ال جی 55NANO7821,090,000 تومان
11تلویزیون شیائومی 86MAX68,500,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 43BU857215,500,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 50BU857217,300,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 75BU857261,500,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 65BU857228,700,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 55BU857220,290,000 تومان
17تلویزیون ال جی 50NANO8821,960,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 85BU807282,010,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 70BU807241,610,000 تومان
20تلویزیون فیلیپس 65PUS943564,820,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 75BU807245,460,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 50BU807217,300,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 43BU807215,370,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 60BU807225,400,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های ایتکا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 75NANO9682,050,000 تومان
2تلویزیون ال جی 55NANO9537,230,000 تومان
3تلویزیون ال جی 88Z2213,770,000 تومان
4تلویزیون ال جی 77Z2166,680,000 تومان
5تلویزیون ال جی 75QNED96107,830,000 تومان
6تلویزیون ال جی 65QNED96100,910,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 55QN700B79,760,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 75QN700B90,140,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 65QN700B77,160,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 65QN800B72,490,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 75QN800B112,210,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 85QN800B170,600,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 65QN900B118,700,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 75QN900B124,150,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 85QN900B149,210,000 تومان
16تلویزیون سونی 75Z9J281,040,000 تومان
17تلویزیون ال جی 65NANO9792,960,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 55Q800T60,900,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 75Q800T100,820,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 85Q950TS162,890,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 65Q900TS107,330,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 75Q900TS111,240,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 65Q950TS115,110,000 تومان
24تلویزیون ال جی 88ZX162,890,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های فول اچ دی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون پاناسونیک 43H4009,210,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 43GS65512,400,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 32H4006,700,000 تومان
4تلویزیون پاناسونیک 40H4008,530,000 تومان
5مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 277,380,000 تومان
6مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 2715,370,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 40A6000F9,580,000 تومان
8تلویزیون ال جی 32LQ638010,270,000 تومان
9تلویزیون ال جی 32LQ635010,010,000 تومان
10تلویزیون ال جی 32LQ63009,870,000 تومان
11تلویزیون سونی 43W880K13,100,000 تومان
12تلویزیون سونی 43W660F13,290,000 تومان
13تلویزیون هایسنس 43B66009,750,000 تومان
14تلویزیون پاناسونیک 43E330M8,410,000 تومان
15تلویزیون ال جی 43LM570011,040,000 تومان
16تلویزیون هایسنس 40B60009,210,000 تومان
17تلویزیون هایسنس 49B600014,450,000 تومان
18تلویزیون هایسنس 43B60009,480,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 49N537015,260,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 43N537011,070,000 تومان
21تلویزیون پاناسونیک 43F336M8,270,000 تومان
22تلویزیون پاناسونیک HT-49E330M11,330,000 تومان
23تلویزیون پاناسونیک 55FS430M17,080,000 تومان
24تلویزیون پاناسونیک 49FS430M14,050,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های اچ دی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون پاناسونیک 32GS6557,380,000 تومان
2تلویزیون هایسنس 32A6000F6,160,000 تومان
3تلویزیون شیائومی 32A24,870,000 تومان
4تلویزیون هایسنس 32A3G7,170,000 تومان
5تلویزیون ال جی 32LQ630B9,940,000 تومان
6تلویزیون ال جی 32LQ63009,870,000 تومان
7تلویزیون ال جی 32LQ570B8,700,000 تومان
8تلویزیون سونی 32W830K8,960,000 تومان
9تلویزیون سونی 32W8308,890,000 تومان
10تلویزیون ال جی 32LM550B7,960,000 تومان
11تلویزیون شیائومی L32M5-5ARU7,900,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 32N50037,100,000 تومان
13تلویزیون پاناسونیک 32F336M5,790,000 تومان
14تلویزیون شیائومی 32P17,960,000 تومان
15تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP7,380,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 32N50006,590,000 تومان
17مانیتور ال جی 24MT48AF-PT4,390,000 تومان
18تلویزیون ال جی 32LM5005,790,000 تومان
19تلویزیون ال جی 32LP500B6,020,000 تومان
20تلویزیون سونی 32R302E8,270,000 تومان
21تلویزیون 32 اینچ سونی 32R324E8,140,000 تومان
22تلویزیون سونی 32W610G8,160,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 32T53006,250,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس تکنولوژی پنل

لیست قیمت تلویزیون های اولد
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 55OLED85660,760,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 65OLED85670,080,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 65OLED70656,960,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 55OLED70648,990,000 تومان
5تلویزیون ال جی 88Z2213,770,000 تومان
6تلویزیون ال جی 77Z2166,680,000 تومان
7تلویزیون ال جی 55CS42,720,000 تومان
8تلویزیون ال جی 65CS60,620,000 تومان
9تلویزیون ال جی 77CS121,200,000 تومان
10تلویزیون ال جی 77A2123,450,000 تومان
11تلویزیون ال جی 65A259,020,000 تومان
12تلویزیون ال جی 48A232,420,000 تومان
13تلویزیون ال جی 55A235,640,000 تومان
14تلویزیون ال جی 83G2140,760,000 تومان
15تلویزیون ال جی 65G285,200,000 تومان
16تلویزیون ال جی 77G2118,700,000 تومان
17تلویزیون ال جی 55G253,800,000 تومان
18تلویزیون ال جی 55C252,980,000 تومان
19تلویزیون ال جی 65C278,060,000 تومان
20تلویزیون ال جی 77C2127,640,000 تومان
21تلویزیون ال جی 48C231,730,000 تومان
22تلویزیون ال جی 42C224,220,000 تومان
23تلویزیون ال جی 83C2137,140,000 تومان
24تلویزیون ال جی 65B258,940,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های کیولد
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون شیائومی 55Q222,500,000 تومان
2تلویزیون شیائومی 50Q217,500,000 تومان
3تلویزیون شیائومی 65Q233,500,000 تومان
4تلویزیون هایسنس 65A7GQE38,170,000 تومان
5تلویزیون هایسنس 50A7GQE15,590,000 تومان
6تلویزیون هایسنس 75A7HQ38,170,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 65A7HQ41,440,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 85Q65B116,990,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 43Q65B16,170,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 50Q65B31,210,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 75Q65B74,370,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 65Q65B36,450,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 55Q65B30,700,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 50Q65A25,460,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 85Q65A92,150,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 65Q65A39,930,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 43Q65A15,940,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 85QN85B126,490,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 75QN85B121,300,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 55QN95B59,250,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 65QN95B68,070,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 55QN700B79,760,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 65QN700B77,160,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 85QN95B149,210,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های ال ای دی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون پاناسونیک 43H4009,210,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 43GS65512,400,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 32H4006,700,000 تومان
4تلویزیون پاناسونیک 40H4008,530,000 تومان
5مانیتور شیائومی Mi Desktop Monitor 277,380,000 تومان
6مانیتور شیائومی Mi 2K Gaming Monitor 2715,370,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 40A6000F9,580,000 تومان
8تلویزیون ال جی 32LQ638010,270,000 تومان
9تلویزیون ال جی 32LQ635010,010,000 تومان
10تلویزیون ال جی 32LQ63009,870,000 تومان
11تلویزیون سونی 43W880K13,100,000 تومان
12تلویزیون سونی 43W660F13,290,000 تومان
13تلویزیون هایسنس 43B66009,750,000 تومان
14تلویزیون پاناسونیک 43E330M8,410,000 تومان
15تلویزیون ال جی 43LM570011,040,000 تومان
16تلویزیون هایسنس 40B60009,210,000 تومان
17تلویزیون هایسنس 49B600014,450,000 تومان
18تلویزیون هایسنس 43B60009,480,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 49N537015,260,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 43N537011,070,000 تومان
21تلویزیون پاناسونیک 43F336M8,270,000 تومان
22تلویزیون پاناسونیک HT-49E330M11,330,000 تومان
23تلویزیون پاناسونیک 55FS430M17,080,000 تومان
24تلویزیون پاناسونیک 49FS430M14,050,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های کیوند
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 75QNED87107,500,000 تومان
2تلویزیون ال جی 65QNED8744,700,000 تومان
3تلویزیون ال جی 75QNED8199,480,000 تومان
4تلویزیون ال جی 50QNED8132,760,000 تومان
5تلویزیون ال جی 86QNED8185,150,000 تومان
6تلویزیون ال جی 65QNED8145,210,000 تومان
7تلویزیون ال جی 55QNED8133,690,000 تومان
8تلویزیون ال جی 86QNED8690,870,000 تومان
9تلویزیون ال جی 65QNED8660,760,000 تومان
10تلویزیون ال جی 75QNED86105,760,000 تومان
11تلویزیون ال جی 55QNED8643,760,000 تومان
12تلویزیون ال جی 86QNED9072,160,000 تومان
13تلویزیون ال جی 75QNED96107,830,000 تومان
14تلویزیون ال جی 65QNED96100,910,000 تومان
15تلویزیون ال جی 86QNED91120,930,000 تومان
16تلویزیون ال جی 75QNED91101,830,000 تومان
17تلویزیون ال جی 65QNED9193,460,000 تومان
18تلویزیون ال جی 75QNED85103,750,000 تومان
19تلویزیون ال جی 86QNED8590,150,000 تومان
20تلویزیون ال جی 65QNED8559,020,000 تومان
21تلویزیون ال جی 55QNED8542,430,000 تومان
22تلویزیون ال جی 50QNED8020,610,000 تومان
23تلویزیون ال جی 65QNED8042,150,000 تومان
24تلویزیون ال جی 86QNED8082,350,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس نوع صفحه نمایش

لیست قیمت تلویزیون های صفحه تخت
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 43NANO7814,850,000 تومان
2تلویزیون شیائومی 55Q222,500,000 تومان
3تلویزیون ال جی 50NANO7818,400,000 تومان
4تلویزیون ال جی 65NANO7831,000,000 تومان
5تلویزیون ال جی 75QNED87107,500,000 تومان
6تلویزیون شیائومی 50Q217,500,000 تومان
7تلویزیون ال جی 55QNED8743,900,000 تومان
8تلویزیون شیائومی 65Q233,500,000 تومان
9تلویزیون ال جی 65QNED8744,700,000 تومان
10تلویزیون ال جی 55NANO7821,090,000 تومان
11تلویزیون شیائومی 86MAX68,500,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 43BU857215,500,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 50BU857217,300,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 75BU857261,500,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 65BU857228,700,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 55BU857220,290,000 تومان
17تلویزیون ال جی 50NANO8821,960,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 85BU807282,010,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 70BU807241,610,000 تومان
20تلویزیون فیلیپس 65PUS943564,820,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 75BU807245,460,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 50BU807217,300,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 43BU807215,370,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 60BU807225,400,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های صفحه منحنی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 65RU730227,560,000 تومان
2تلویزیون QLED سامسونگ 65Q8CN49,250,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 55TU830019,350,000 تومان
4مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 3416,170,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 49RU730016,260,000 تومان
6تلویزیون QLED سامسونگ 49Q67R21,950,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 55RU730018,360,000 تومان

لیست قیمت بهترین سیستم صوتی های خانگی 2020 – 2021

لیست قیمت سینما خانگی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1اسپیکر جی بی ال Boombox 25,450,000 تومان
2سیستم صوتی ال جی XBOOM CK5713,700,000 تومان
3سینمای خانگی سونی SZ1000 SONY8,200,000 تومان
4سینما خانگی ال جی BH6730T8,430,000 تومان
5سینما خانگی ال جی BH95309,510,000 تومان
6سینما خانگی سونی DAV-TZ71511,610,000 تومان
7سیستم صوتی ال جی XBOOM RN99,180,000 تومان
8سینما خانگی ال جی DH7530TW10,130,000 تومان
9سینما خانگی سونی TZ140 ریدایرکت11,540,000 تومان
10سینما خانگی سامسونگ F975011,540,000 تومان
11سینما خانگی ال جی LHD67710,310,000 تومان
12سینما خانگی سامسونگ HT-F655012,210,000 تومان
13سینما خانگی سامسونگ HT-E355K10,510,000 تومان
14سینما خانگی سامسونگ F45612,650,000 تومان
15سینما خانگی ال جی LHD65510,780,000 تومان
16سینما خانگی ال جی LHB655N9,360,000 تومان
17سینمای خانگی پاناسونیک SC-XH3338,890,000 تومان
18سینما خانگی سونی DZ65010,510,000 تومان
19سینما خانگی پاناسونیک SC-BTT78515,680,000 تومان
20سینمای خانگی پاناسونیک SC-XH1667,080,000 تومان
21سینما خانگی سونی E410017,120,000 تومان
22سینما خانگی ال جی LHD67511,070,000 تومان
23سینما خانگی سونی BDV-N9200WL35,120,000 تومان
24سینما خانگی سونی BDV-N920031,370,000 تومان
لیست قیمت ساندبار
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ساندبار ال جی SN46,420,000 تومان
2ساندبار سامسونگ HW-Q930B11,130,000 تومان
3ساندبار سامسونگ HW-Q990B10,360,000 تومان
4ساندبار سامسونگ HW-Q700B10,090,000 تومان
5ساندبار سامسونگ HW-Q800B10,860,000 تومان
6ساندبار سامسونگ HW-Q600B8,790,000 تومان
7ساندبار سامسونگ HW-B6508,790,000 تومان
8ساندبار سامسونگ HW-B5508,530,000 تومان
9ساندبار سامسونگ HW-B4507,480,000 تومان
10ساندبار سونی HT-S100F5,840,000 تومان
11ساندبار سونی HT-X9000F18,040,000 تومان
12ساندبار سونی HT-X850011,170,000 تومان
13ساندبار سونی HT-ST500018,040,000 تومان
14ساندبار سامسونگ T6509,580,000 تومان
15ساندبار ال جی SL4Y6,240,000 تومان
16ساندبار سامسونگ R4507,620,000 تومان
17ساندبار سونی HT-S20R8,430,000 تومان
18ساندبار سامسونگ مدل HW-J6001R7,160,000 تومان
19ساندبار سونی HT-RT38,430,000 تومان
20ساندبارسامسونگ F45510,460,000 تومان
21ساندبار ال جی HS95,770,000 تومان
22ساندبار ال جی HS85,510,000 تومان
23ساندبار سونی HT-S3505,920,000 تومان
24ساندبار ال جی SJ23,330,000 تومان
لیست قیمت شیک
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1اسپیکر ال جی XBOOM PK78,630,000 تومان
2سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ8811,230,000 تومان
3اسپیکر جی بی ال PartyBox 1009,670,000 تومان
4سیستم صوتی ال جی XBOOM RN57,620,000 تومان
5سیستم صوتی ال جی XBOOM OK7511,030,000 تومان
6سیستم صوتی ال جی XBOOM OK9916,190,000 تومان
7اسپیکر ال جی XBOOM RM26,370,000 تومان
8سیستم صوتی ال جی XBOOM CK9940,030,000 تومان
9سیستم صوتی ال جی XBOOM OK558,690,000 تومان
10سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ459,780,000 تومان
11اسپیکر ال جی XBOOM RM15,560,000 تومان
12سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ6510,310,000 تومان
13سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ446,150,000 تومان
14سیستم صوتی ال جی XBOOM RN78,160,000 تومان
15شیک سونی X1D22,520,000 تومان
16شیک سونی V50D22,280,000 تومان
17سیستم صوتی ال جی ARX835,230,000 تومان
18شیک سونی V02D8,890,000 تومان
19شیک ال جی XBOOM OM456010,510,000 تومان
20سیستم صوتی سونی GTK-PG108,200,000 تومان
21سیستم صوتی سونی MHC-V71D29,360,000 تومان
22شیک سونی M80D30,040,000 تومان
23شیک سونی V21D11,800,000 تومان
24سیستم صوتی سونی SHAKE-X70D50,950,000 تومان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم صوتی سونی SHAKE-X70D”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *