لیست قیمت تلویزیون های ال جی، سونی و سامسونگ 2020 – 2021 – 2022

لیست قیمت تلویزیون بر اساس برند

لیست قیمت تلویزیون ال جی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 65NANO9658,160,000 تومان
2تلویزیون ال جی 75NANO9682,020,000 تومان
3تلویزیون ال جی 55NANO8825,010,000 تومان
4تلویزیون ال جی 50UQ707015,370,000 تومان
5تلویزیون ال جی 43UQ707012,160,000 تومان
6تلویزیون ال جی 70UQ707029,250,000 تومان
7تلویزیون ال جی 55UQ707019,610,000 تومان
8تلویزیون ال جی 65UQ707026,380,000 تومان
9تلویزیون ال جی 86UQ900075,370,000 تومان
10تلویزیون ال جی 50UP780018,640,000 تومان
11تلویزیون ال جی 70UQ900040,950,000 تومان
12تلویزیون ال جی 43UP780013,990,000 تومان
13تلویزیون ال جی 55NANO9532,690,000 تومان
14تلویزیون ال جی 75UP780041,820,000 تومان
15تلویزیون ال جی 65UP780024,950,000 تومان
16تلویزیون ال جی 88Z2187,570,000 تومان
17تلویزیون ال جی 55NANO9631,770,000 تومان
18تلویزیون ال جی 70UP767030,400,000 تومان
19تلویزیون ال جی 43UP767013,700,000 تومان
20تلویزیون ال جی 77Z2146,270,000 تومان
21تلویزیون ال جی 50UP767015,940,000 تومان
22تلویزیون ال جی 75UP767039,580,000 تومان
23تلویزیون ال جی 55UP767017,150,000 تومان
24تلویزیون ال جی 65UP767024,780,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون سونی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سونی 32W830K7,890,000 تومان
2تلویزیون سونی 43W880K11,520,000 تومان
3تلویزیون سونی 32W8307,830,000 تومان
4تلویزیون سونی 55X90SJ34,330,000 تومان
5تلویزیون سونی 65X90SJ42,740,000 تومان
6تلویزیون سونی 43X75K15,800,000 تومان
7تلویزیون سونی 50X75K20,440,000 تومان
8تلویزیون سونی 43W660F11,690,000 تومان
9تلویزیون سونی 55A80K57,900,000 تومان
10تلویزیون سونی 48A90K22,640,000 تومان
11تلویزیون سونی 42A90K20,100,000 تومان
12تلویزیون سونی 55A95K65,490,000 تومان
13تلویزیون سونی 65A95K94,200,000 تومان
14تلویزیون سونی 77A80K142,940,000 تومان
15تلویزیون سونی 55A75K43,340,000 تومان
16تلویزیون سونی 65A75K51,740,000 تومان
17تلویزیون سونی 65A80K71,230,000 تومان
18تلویزیون اولد سونی 65A8G65,740,000 تومان
19تلویزیون اولد سونی 55A8H44,880,000 تومان
20تلویزیون اولد سونی 65A9G58,140,000 تومان
21تلویزیون اولد سونی 55A8G43,450,000 تومان
22تلویزیون اولد سونی 65A8H64,070,000 تومان
23تلویزیون سونی 85X86J78,090,000 تومان
24تلویزیون سونی 65X75K29,060,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون سامسونگ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 43AU810013,990,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 85Q65B102,670,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 43Q65B19,730,000 تومان
4تلویزیون سامسونگ 50Q65B27,410,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 75Q65B65,270,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 65Q65B37,740,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 55Q65B26,960,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 50Q65A22,370,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 85Q65A80,880,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 60BU800024,590,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 70BU800037,360,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 65Q65A35,060,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 43Q65A14,010,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 50AU700214,220,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 55S95B18,090,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 85QN85B111,000,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 75QN85B106,450,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 55QN95B52,020,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 50BU858913,530,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 50BU858915,350,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 65QN95B59,760,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 55QN700B70,010,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 65QN700B67,730,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 85QN95B130,930,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون شیائومی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون شیائومی 65P1E24,660,000 تومان
2تلویزیون شیائومی 32A24,300,000 تومان
3تلویزیون شیائومی 58A218,700,000 تومان
4تلویزیون شیائومی 50A215,480,000 تومان
5تلویزیون شیائومی 43A213,360,000 تومان
6تلویزیون شیائومی 55A218,750,000 تومان
7تلویزیون شیائومی 43F213,480,000 تومان
8تلویزیون شیائومی 50F217,780,000 تومان
9تلویزیون شیائومی 55F219,380,000 تومان
10تلویزیون شیائومی L43M5-5ARU8,590,000 تومان
11تلویزیون شیائومی L32M5-5ARU6,960,000 تومان
12تلویزیون شیائومی 32P16,170,000 تومان
13تلویزیون شیائومی 43P1E12,040,000 تومان
14تلویزیون شیائومی 55P1E16,750,000 تومان
15مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 3412,730,000 تومان
16تلویزیون شیائومی 55Q1E19,570,000 تومان
17تلویزیون شیائومی 50P114,760,000 تومان
18تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP6,290,000 تومان
19تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP9,320,000 تومان
20مانیتور شیائومی مدل Mi Desktop 1C3,700,000 تومان
21تلویزیون شیائومی 55P116,190,000 تومان
22تلویزیون شیائومی 43P110,700,000 تومان
23تلویزیون شیائومی 75Q142,210,000 تومان
24تلویزیون شیائومی مدل L55M5-5ASP13,600,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون شارپ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!
لیست قیمت تلویزیون فیلیپس
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 58PUS750530,700,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 43PUS740612,600,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 43PUS750513,100,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 50PUS740624,500,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 50PUS750518,500,000 تومان
6تلویزیون فیلیپس 65PUS740638,500,000 تومان
7تلویزیون فیلیپس 55PUS740626,000,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 43PUS855614,300,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 50PUS855620,600,000 تومان
10تلویزیون فیلیپس 70PUS855657,600,000 تومان
11تلویزیون فیلیپس 75PUS855672,850,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 65PUS855657,930,000 تومان
13تلویزیون فیلیپس 58PUS855635,580,000 تومان
14تلویزیون فیلیپس 75PML9506104,400,000 تومان
15تلویزیون فیلیپس 65PML950691,780,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 55OLED85653,340,000 تومان
17تلویزیون فیلیپس 65OLED85682,600,000 تومان
18تلویزیون فیلیپس 70PUS790645,310,000 تومان
19تلویزیون فیلیپس 43PUS790613,990,000 تومان
20تلویزیون فیلیپس 50PUS790626,960,000 تومان
21تلویزیون فیلیپس 75PUS790662,980,000 تومان
22تلویزیون فیلیپس 65PUS790643,020,000 تومان
23تلویزیون فیلیپس 55PUS790632,920,000 تومان
24تلویزیون فیلیپس 65OLED70681,450,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون توشیبا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!
لیست قیمت تلویزیون هایسنس
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 70A7120FS25,500,000 تومان
2تلویزیون هایسنس 40A6000F8,430,000 تومان
3تلویزیون هایسنس 32A6000F5,440,000 تومان
4تلویزیون هایسنس 70A61G29,020,000 تومان
5تلویزیون هایسنس 43A61G10,550,000 تومان
6تلویزیون هایسنس 50A61G13,190,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 65A61G26,840,000 تومان
8تلویزیون هایسنس 55A61G15,770,000 تومان
9تلویزیون هایسنس 55U7GQ24,090,000 تومان
10تلویزیون هایسنس 65U7GQ35,560,000 تومان
11تلویزیون هایسنس 32A3G5,160,000 تومان
12تلویزیون هایسنس 43B66008,590,000 تومان
13تلویزیون هایسنس 75A712026,530,000 تومان
14تلویزیون هایسنس 55A710014,200,000 تومان
15تلویزیون هایسنس 70A720027,460,000 تومان
16تلویزیون هایسنس 50A712014,080,000 تومان
17تلویزیون هایسنس 43A71209,590,000 تومان
18تلویزیون هایسنس 43A71009,750,000 تومان
19تلویزیون هایسنس 50A710013,850,000 تومان
20تلویزیون هایسنس 55A712014,780,000 تومان
21تلویزیون هایسنس 55U8QF31,070,000 تومان
22تلویزیون هایسنس 58A710018,170,000 تومان
23تلویزیون هایسنس 65U7WF26,150,000 تومان
24تلویزیون هایسنس 75B750042,490,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون ایوولی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!
لیست قیمت تلویزیون پاناسونیک
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون پاناسونیک 65JX85023,800,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 55JX85017,200,000 تومان
3تلویزیون پاناسونیک 43E330M7,420,000 تومان
4تلویزیون پاناسونیک 65GX53624,210,000 تومان
5تلویزیون پاناسونیک 75GX63642,490,000 تومان
6تلویزیون پاناسونیک HT-49E330M9,980,000 تومان
7تلویزیون پاناسونیک 43F336M7,290,000 تومان
8تلویزیون پاناسونیک 32F336M5,120,000 تومان
9تلویزیون پاناسونیک 49F336M10,070,000 تومان
10تلویزیون پاناسونیک 55FS430M15,010,000 تومان
11تلویزیون پاناسونیک 49FS430M12,360,000 تومان
12تلویزیون پاناسونیک 43HX75012,000,000 تومان
13تلویزیون پاناسونیک 65HX75020,320,000 تومان
14تلویزیون پاناسونیک 50HX65013,120,000 تومان
15تلویزیون پاناسونیک 55HX75016,460,000 تومان
16تلویزیون پاناسونیک 55FX430M16,140,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون یونیوا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!
لیست قیمت تلویزیون شینون
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
محصولی یافت نشد!

لیست قیمت تلویزیون بر اساس اینچ

لیست قیمت تلویزیون های کوچک
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 43PUS740612,600,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 43PUS750513,100,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 43PUS855614,300,000 تومان
4تلویزیون هایسنس 40A6000F8,430,000 تومان
5تلویزیون هایسنس 32A6000F5,440,000 تومان
6تلویزیون هایسنس 43A61G10,550,000 تومان
7تلویزیون فیلیپس 43PUS790613,990,000 تومان
8تلویزیون ال جی 43UQ707012,160,000 تومان
9تلویزیون شیائومی 32A24,300,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 43AU810013,990,000 تومان
11تلویزیون هایسنس 32A3G5,160,000 تومان
12تلویزیون شیائومی 43A213,360,000 تومان
13تلویزیون ال جی 43UP780013,990,000 تومان
14تلویزیون شیائومی 43F213,480,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 43Q65B19,730,000 تومان
16تلویزیون ال جی 43UP767013,700,000 تومان
17تلویزیون ال جی 43UP750010,660,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 43Q65A14,010,000 تومان
19تلویزیون ال جی 43NANO7610,990,000 تومان
20تلویزیون ال جی 43UQ900014,850,000 تومان
21تلویزیون ال جی 43UP700011,720,000 تومان
22تلویزیون ال جی 43UQ805013,340,000 تومان
23تلویزیون ال جی 43UQ755012,660,000 تومان
24تلویزیون ال جی 32LQ63809,050,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های متوسط
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 58PUS750530,700,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 50PUS740624,500,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 50PUS750518,500,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 55PUS740626,000,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 50PUS855620,600,000 تومان
6تلویزیون پاناسونیک 55JX85017,200,000 تومان
7تلویزیون ال جی 55NANO8825,010,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 58PUS855635,580,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 55OLED85653,340,000 تومان
10تلویزیون فیلیپس 65OLED85682,600,000 تومان
11تلویزیون هایسنس 50A61G13,190,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 50PUS790626,960,000 تومان
13تلویزیون هایسنس 55A61G15,770,000 تومان
14تلویزیون فیلیپس 55PUS790632,920,000 تومان
15تلویزیون هایسنس 55U7GQ24,090,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 55OLED70651,970,000 تومان
17تلویزیون ال جی 50UQ707015,370,000 تومان
18تلویزیون ال جی 55UQ707019,610,000 تومان
19تلویزیون شیائومی 58A218,700,000 تومان
20تلویزیون شیائومی 50A215,480,000 تومان
21تلویزیون ال جی 50UP780018,640,000 تومان
22تلویزیون شیائومی 55A218,750,000 تومان
23تلویزیون ال جی 55NANO9532,690,000 تومان
24تلویزیون شیائومی 50F217,780,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های بزرگ
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 65PUS740638,500,000 تومان
2تلویزیون پاناسونیک 65JX85023,800,000 تومان
3تلویزیون هایسنس 70A7120FS25,500,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 70PUS855657,600,000 تومان
5تلویزیون ال جی 65NANO9658,160,000 تومان
6تلویزیون فیلیپس 75PUS855672,850,000 تومان
7تلویزیون ال جی 75NANO9682,020,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 65PUS855657,930,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 75PML9506104,400,000 تومان
10تلویزیون فیلیپس 65PML950691,780,000 تومان
11تلویزیون هایسنس 70A61G29,020,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 70PUS790645,310,000 تومان
13تلویزیون هایسنس 65A61G26,840,000 تومان
14تلویزیون فیلیپس 75PUS790662,980,000 تومان
15تلویزیون فیلیپس 65PUS790643,020,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 65OLED70681,450,000 تومان
17تلویزیون هایسنس 65U7GQ35,560,000 تومان
18تلویزیون شیائومی 65P1E24,660,000 تومان
19تلویزیون ال جی 70UQ707029,250,000 تومان
20تلویزیون ال جی 65UQ707026,380,000 تومان
21تلویزیون ال جی 86UQ900075,370,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 85Q65B102,670,000 تومان
23تلویزیون ال جی 70UQ900040,950,000 تومان
24تلویزیون ال جی 75UP780041,820,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس کیفیت تصویر

لیست قیمت تلویزیون های فورکا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 58PUS750530,700,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 43PUS740612,600,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 43PUS750513,100,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 50PUS740624,500,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 50PUS750518,500,000 تومان
6تلویزیون فیلیپس 65PUS740638,500,000 تومان
7تلویزیون پاناسونیک 65JX85023,800,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 55PUS740626,000,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 43PUS855614,300,000 تومان
10تلویزیون هایسنس 70A7120FS25,500,000 تومان
11تلویزیون فیلیپس 50PUS855620,600,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 70PUS855657,600,000 تومان
13تلویزیون پاناسونیک 55JX85017,200,000 تومان
14تلویزیون ال جی 65NANO9658,160,000 تومان
15تلویزیون فیلیپس 75PUS855672,850,000 تومان
16تلویزیون فیلیپس 65PUS855657,930,000 تومان
17تلویزیون ال جی 55NANO8825,010,000 تومان
18تلویزیون فیلیپس 58PUS855635,580,000 تومان
19تلویزیون فیلیپس 75PML9506104,400,000 تومان
20تلویزیون فیلیپس 65PML950691,780,000 تومان
21تلویزیون فیلیپس 55OLED85653,340,000 تومان
22تلویزیون هایسنس 70A61G29,020,000 تومان
23تلویزیون فیلیپس 65OLED85682,600,000 تومان
24تلویزیون هایسنس 43A61G10,550,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های ایتکا
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 75NANO9682,020,000 تومان
2تلویزیون ال جی 55NANO9532,690,000 تومان
3تلویزیون ال جی 88Z2187,570,000 تومان
4تلویزیون ال جی 77Z2146,270,000 تومان
5تلویزیون ال جی 75QNED9694,640,000 تومان
6تلویزیون ال جی 65QNED9688,560,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 55QN700B70,010,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 65QN700B67,730,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 75QN700B79,120,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 75QN800B98,480,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 65QN800B63,630,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 85QN800B149,710,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 85QN900B130,930,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 75QN900B108,960,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 65QN900B104,170,000 تومان
16تلویزیون سونی 75Z9J246,590,000 تومان
17تلویزیون ال جی 65NANO9781,590,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 55Q800T53,470,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 75Q900TS97,620,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 65Q900TS94,200,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 85Q950TS142,940,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 75Q800T88,480,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 65Q950TS101,020,000 تومان
24تلویزیون ال جی 77ZX111,990,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های فول اچ دی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 40A6000F8,430,000 تومان
2تلویزیون ال جی 32LQ63809,050,000 تومان
3تلویزیون ال جی 32LQ63508,810,000 تومان
4تلویزیون ال جی 32LQ63008,690,000 تومان
5تلویزیون سونی 43W880K11,520,000 تومان
6تلویزیون سونی 43W660F11,690,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 43B66008,590,000 تومان
8تلویزیون پاناسونیک 43E330M7,420,000 تومان
9تلویزیون ال جی 43LM57009,720,000 تومان
10تلویزیون هایسنس 40B60008,110,000 تومان
11تلویزیون هایسنس 49B600012,710,000 تومان
12تلویزیون هایسنس 43B60008,350,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 49N537013,400,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 43N53709,750,000 تومان
15تلویزیون پاناسونیک HT-49E330M9,980,000 تومان
16تلویزیون پاناسونیک 43F336M7,290,000 تومان
17تلویزیون پاناسونیک 49F336M10,070,000 تومان
18تلویزیون پاناسونیک 55FS430M15,010,000 تومان
19تلویزیون پاناسونیک 49FS430M12,360,000 تومان
20تلویزیون هایسنس H43A51006,040,000 تومان
21تلویزیون ال جی 43LK57308,770,000 تومان
22مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 3412,730,000 تومان
23تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP9,320,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 49T53009,690,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های اچ دی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 32A6000F5,440,000 تومان
2تلویزیون شیائومی 32A24,300,000 تومان
3تلویزیون هایسنس 32A3G5,160,000 تومان
4تلویزیون ال جی 32LQ63008,690,000 تومان
5تلویزیون ال جی 32LQ630B8,750,000 تومان
6تلویزیون ال جی 32LQ570B7,660,000 تومان
7تلویزیون سونی 32W830K7,890,000 تومان
8تلویزیون سونی 32W8307,830,000 تومان
9تلویزیون ال جی 32LM550B6,490,000 تومان
10تلویزیون شیائومی L32M5-5ARU6,960,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 32N50036,260,000 تومان
12تلویزیون پاناسونیک 32F336M5,120,000 تومان
13تلویزیون شیائومی 32P16,170,000 تومان
14تلویزیون شیائومی L32M5-5ASP6,290,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 32N50005,810,000 تومان
16مانیتور ال جی 24MT48AF-PT3,880,000 تومان
17تلویزیون ال جی 32LP500B4,730,000 تومان
18تلویزیون ال جی 32LM5005,120,000 تومان
19تلویزیون سونی 32R302E7,290,000 تومان
20تلویزیون 32 اینچ سونی 32R324E7,170,000 تومان
21تلویزیون سونی 32W610G7,190,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 32T53005,660,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس تکنولوژی پنل

لیست قیمت تلویزیون های اولد
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 55OLED85653,340,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 65OLED85682,600,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 65OLED70681,450,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 55OLED70651,970,000 تومان
5تلویزیون ال جی 88Z2187,570,000 تومان
6تلویزیون ال جی 77Z2146,270,000 تومان
7تلویزیون ال جی 55CS38,200,000 تومان
8تلویزیون ال جی 65CS60,180,000 تومان
9تلویزیون ال جی 77CS106,360,000 تومان
10تلویزیون ال جی 77A2108,340,000 تومان
11تلویزیون ال جی 65A251,810,000 تومان
12تلویزیون ال جی 48A228,470,000 تومان
13تلویزیون ال جی 55A231,290,000 تومان
14تلویزیون ال جی 83G2123,530,000 تومان
15تلویزیون ال جی 65G274,780,000 تومان
16تلویزیون ال جی 77G2104,170,000 تومان
17تلویزیون ال جی 55G247,240,000 تومان
18تلویزیون ال جی 55C236,980,000 تومان
19تلویزیون ال جی 65C255,200,000 تومان
20تلویزیون ال جی 77C2100,750,000 تومان
21تلویزیون ال جی 48C227,870,000 تومان
22تلویزیون ال جی 42C221,280,000 تومان
23تلویزیون ال جی 83C2120,350,000 تومان
24تلویزیون ال جی 65B251,740,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های کیولد
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون سامسونگ 85Q65B102,670,000 تومان
2تلویزیون سامسونگ 43Q65B19,730,000 تومان
3تلویزیون سامسونگ 50Q65B27,410,000 تومان
4تلویزیون سامسونگ 75Q65B65,270,000 تومان
5تلویزیون سامسونگ 65Q65B37,740,000 تومان
6تلویزیون سامسونگ 55Q65B26,960,000 تومان
7تلویزیون سامسونگ 50Q65A22,370,000 تومان
8تلویزیون سامسونگ 85Q65A80,880,000 تومان
9تلویزیون سامسونگ 65Q65A35,060,000 تومان
10تلویزیون سامسونگ 43Q65A14,010,000 تومان
11تلویزیون سامسونگ 85QN85B111,000,000 تومان
12تلویزیون سامسونگ 75QN85B106,450,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 55QN95B52,020,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 55QN700B70,010,000 تومان
15تلویزیون سامسونگ 65QN95B59,760,000 تومان
16تلویزیون سامسونگ 65QN700B67,730,000 تومان
17تلویزیون سامسونگ 85QN95B130,930,000 تومان
18تلویزیون سامسونگ 55LS03B35,850,000 تومان
19تلویزیون سامسونگ 75QN95B83,680,000 تومان
20تلویزیون سامسونگ 75QN700B79,120,000 تومان
21تلویزیون سامسونگ 55QN90B48,360,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 75QN800B98,480,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 65QN800B63,630,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 65LS03B44,270,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های ال ای دی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون هایسنس 40A6000F8,430,000 تومان
2تلویزیون ال جی 32LQ63809,050,000 تومان
3تلویزیون ال جی 32LQ63508,810,000 تومان
4تلویزیون ال جی 32LQ63008,690,000 تومان
5تلویزیون سونی 43W880K11,520,000 تومان
6تلویزیون سونی 43W660F11,690,000 تومان
7تلویزیون هایسنس 43B66008,590,000 تومان
8تلویزیون پاناسونیک 43E330M7,420,000 تومان
9تلویزیون ال جی 43LM57009,720,000 تومان
10تلویزیون هایسنس 40B60008,110,000 تومان
11تلویزیون هایسنس 49B600012,710,000 تومان
12تلویزیون هایسنس 43B60008,350,000 تومان
13تلویزیون سامسونگ 49N537013,400,000 تومان
14تلویزیون سامسونگ 43N53709,750,000 تومان
15تلویزیون پاناسونیک HT-49E330M9,980,000 تومان
16تلویزیون پاناسونیک 43F336M7,290,000 تومان
17تلویزیون پاناسونیک 49F336M10,070,000 تومان
18تلویزیون پاناسونیک 55FS430M15,010,000 تومان
19تلویزیون پاناسونیک 49FS430M12,360,000 تومان
20تلویزیون هایسنس H43A51006,040,000 تومان
21تلویزیون ال جی 43LK57308,770,000 تومان
22مانیتور شیائومی Mi Curved Gaming Monitor 3412,730,000 تومان
23تلویزیون شیائومی L43M5-5ASP9,320,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 49T53009,690,000 تومان
لیست قیمت تلویزیون های کیوند
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون ال جی 86QNED8679,730,000 تومان
2تلویزیون ال جی 65QNED8653,340,000 تومان
3تلویزیون ال جی 75QNED8692,810,000 تومان
4تلویزیون ال جی 55QNED8638,430,000 تومان
5تلویزیون ال جی 86QNED90103,820,000 تومان
6تلویزیون ال جی 75QNED9694,640,000 تومان
7تلویزیون ال جی 65QNED9688,560,000 تومان
8تلویزیون ال جی 86QNED91106,120,000 تومان
9تلویزیون ال جی 75QNED9189,370,000 تومان
10تلویزیون ال جی 65QNED9182,020,000 تومان
11تلویزیون ال جی 75QNED8591,060,000 تومان
12تلویزیون ال جی 86QNED8579,130,000 تومان
13تلویزیون ال جی 55QNED8537,260,000 تومان
14تلویزیون ال جی 65QNED8551,810,000 تومان
15تلویزیون ال جی 50QNED8018,090,000 تومان
16تلویزیون ال جی 65QNED8044,970,000 تومان
17تلویزیون ال جی 86QNED8072,280,000 تومان
18تلویزیون ال جی 75QNED8085,960,000 تومان
19تلویزیون ال جی 55QNED8030,160,000 تومان
20تلویزیون ال جی 65QNED9080,910,000 تومان
21تلویزیون ال جی 75QNED9087,290,000 تومان
22تلویزیون سامسونگ 55QN90A44,880,000 تومان
23تلویزیون سامسونگ 65QN90A66,330,000 تومان
24تلویزیون سامسونگ 85QN85A104,240,000 تومان

لیست قیمت تلویزیون بر اساس نوع صفحه نمایش

لیست قیمت تلویزیون های صفحه تخت
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1تلویزیون فیلیپس 58PUS750530,700,000 تومان
2تلویزیون فیلیپس 43PUS740612,600,000 تومان
3تلویزیون فیلیپس 43PUS750513,100,000 تومان
4تلویزیون فیلیپس 50PUS740624,500,000 تومان
5تلویزیون فیلیپس 50PUS750518,500,000 تومان
6تلویزیون فیلیپس 65PUS740638,500,000 تومان
7تلویزیون پاناسونیک 65JX85023,800,000 تومان
8تلویزیون فیلیپس 55PUS740626,000,000 تومان
9تلویزیون فیلیپس 43PUS855614,300,000 تومان
10تلویزیون هایسنس 70A7120FS25,500,000 تومان
11تلویزیون فیلیپس 50PUS855620,600,000 تومان
12تلویزیون فیلیپس 70PUS855657,600,000 تومان
13تلویزیون پاناسونیک 55JX85017,200,000 تومان
14تلویزیون ال جی 65NANO9658,160,000 تومان
15تلویزیون فیلیپس 75PUS855672,850,000 تومان
16تلویزیون ال جی 75NANO9682,020,000 تومان
17تلویزیون فیلیپس 65PUS855657,930,000 تومان
18تلویزیون ال جی 55NANO8825,010,000 تومان
19تلویزیون هایسنس 40A6000F8,430,000 تومان
20تلویزیون فیلیپس 58PUS855635,580,000 تومان
21تلویزیون هایسنس 32A6000F5,440,000 تومان
22تلویزیون فیلیپس 75PML9506104,400,000 تومان
23تلویزیون فیلیپس 65PML950691,780,000 تومان
24تلویزیون فیلیپس 55OLED85653,340,000 تومان

لیست قیمت بهترین سیستم صوتی های خانگی 2020 – 2021

لیست قیمت سینما خانگی
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1اسپیکر جی بی ال Boombox 24,810,000 تومان
2سیستم صوتی ال جی XBOOM CK5712,050,000 تومان
3سیستم صوتی ال جی XBOOM RN98,080,000 تومان
4سینما خانگی سونی DAV-TZ71510,210,000 تومان
5سینما خانگی ال جی BH95308,370,000 تومان
6سینما خانگی ال جی BH6730T7,440,000 تومان
7سینمای خانگی سونی SZ1000 SONY7,220,000 تومان
8سینما خانگی سامسونگ HT-F655010,740,000 تومان
9سینما خانگی سامسونگ F45611,130,000 تومان
10سینما خانگی ال جی LHD6779,080,000 تومان
11سینما خانگی سونی TZ140 ریدایرکت10,150,000 تومان
12سینما خانگی سامسونگ F975010,150,000 تومان
13سینما خانگی ال جی DH7530TW8,920,000 تومان
14سینما خانگی سامسونگ HT-E355K9,260,000 تومان
15سینما خانگی ال جی LHD6559,480,000 تومان
16سینما خانگی ال جی LHB655N8,240,000 تومان
17سینمای خانگی پاناسونیک SC-XH3337,830,000 تومان
18سینما خانگی پاناسونیک SC-BTT78513,790,000 تومان
19سینمای خانگی پاناسونیک SC-XH1666,240,000 تومان
20سینما خانگی سونی DZ6509,260,000 تومان
21سینما خانگی سونی E410015,050,000 تومان
22سینما خانگی سونی BDV-N920027,560,000 تومان
23سینما خانگی سونی BDV-E610016,070,000 تومان
24سینما خانگی سونی DAV-DZ95012,040,000 تومان
لیست قیمت ساندبار
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1ساندبار سامسونگ HW-Q930B9,800,000 تومان
2ساندبار سامسونگ HW-Q990B9,120,000 تومان
3ساندبار سامسونگ HW-Q700B8,890,000 تومان
4ساندبار سامسونگ HW-Q800B9,570,000 تومان
5ساندبار سامسونگ HW-Q600B7,740,000 تومان
6ساندبار سامسونگ HW-B6507,740,000 تومان
7ساندبار سامسونگ HW-B5507,510,000 تومان
8ساندبار سامسونگ HW-B4506,590,000 تومان
9ساندبار سونی HT-S100F5,150,000 تومان
10ساندبار سونی HT-X9000F15,850,000 تومان
11ساندبار سامسونگ R4506,700,000 تومان
12ساندبار ال جی SL4Y5,500,000 تومان
13ساندبار سامسونگ T6508,430,000 تومان
14ساندبار سونی HT-ST500015,850,000 تومان
15ساندبار سونی HT-X85009,820,000 تومان
16ساندبار سونی HT-S20R7,440,000 تومان
17ساندبار سونی HT-RT37,440,000 تومان
18ساندبار سامسونگ مدل HW-J6001R6,300,000 تومان
19ساندبارسامسونگ F4559,210,000 تومان
20ساندبار ال جی HS95,100,000 تومان
21ساندبار ال جی HS84,860,000 تومان
22ساندبار سونی HT-S3505,220,000 تومان
23ساندبار ال جی SJ22,950,000 تومان
24ساندبار فیلیپس TAB53054,210,000 تومان
لیست قیمت شیک
ردیفنام محصولقیمتبررسی و خرید
1اسپیکر ال جی XBOOM PK77,610,000 تومان
2اسپیکر جی بی ال PartyBox 1008,520,000 تومان
3سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ889,880,000 تومان
4سیستم صوتی ال جی XBOOM OK759,700,000 تومان
5سیستم صوتی ال جی XBOOM RN56,700,000 تومان
6اسپیکر ال جی XBOOM RM14,910,000 تومان
7سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ458,610,000 تومان
8سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ659,080,000 تومان
9سیستم صوتی ال جی XBOOM OK557,650,000 تومان
10سیستم صوتی ال جی XBOOM CK9935,150,000 تومان
11سیستم صوتی ال جی XBOOM OK9914,240,000 تومان
12اسپیکر ال جی XBOOM RM25,620,000 تومان
13سیستم صوتی ال جی XBOOM CJ445,430,000 تومان
14سیستم صوتی ال جی XBOOM RN77,190,000 تومان
15شیک سونی X1D19,790,000 تومان
16شیک سونی V50D19,570,000 تومان
17سیستم صوتی ال جی ARX830,930,000 تومان
18شیک ال جی XBOOM OM45609,260,000 تومان
19شیک سونی V02D7,830,000 تومان
20سیستم صوتی سونی GTK-PG107,220,000 تومان
21شیک سونی V21D10,380,000 تومان
22شیک سونی M80D26,390,000 تومان
23سیستم صوتی سونی MHC-V71D25,800,000 تومان
24سیستم صوتی سونی SHAKE-X70D44,730,000 تومان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سیستم صوتی سونی SHAKE-X70D”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.